EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Pasaules mantojums

Pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un aizsardzība ir viens no redzamākajiem UNESCO darbības virzieniem. UNESCO Statūti  uzsver, ka ir nepieciešams radīt vienotu normatīvo sistēmu, kas aicinātu dalībvalstis visā pasaulē aizsargāt un kopt savu vēsturi, atmiņu un kultūru, jo ikviena kultūras izpausme un liecība ir cilvēces kopējais mantojums. Pasaules mantojuma saglabāšanas un aizsardzības pamatā ir 1972. gadā pieņemtā Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Latvija Konvencijai pievienojās 1995. gadā, apliecinot vēlmi sniegt savu ieguldījumu pasaules mantojuma saglabāšanā. Kopš pievienošanās Konvencijai pasaules mantojums ir kļuvis par Latvijas kultūrpolitikā un kultūras mantojuma aizsardzībā nozīmīgu darbības jomu.
 
Katra Konvencijas dalībvalsts ir atbildīga par tās īstenošanu. Galvenie partneri starptautiskajam dialogam par pasaules mantojuma saglabāšanu ir Pasaules mantojuma centrs, kurš organizē un pārrauga ar Konvenciju saistītos darbus un procesus, un Pasaules mantojuma komiteja, kura  pieņem lēmumus par pasaules mantojuma aizsardzības un attīstības jautājumiem. Komiteja arī lemj par vietu iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā, kas ir viens no starptautiski nozīmīgākajiem sarakstiem pasaules kultūras mantojuma jomā. Lai mantojuma vietu varētu nominēt Pasaules mantojuma sarakstam, tai nepieciešams būt UNESCO dalībvalsts nacionālajā sarakstā, kāds ir izveidots arī Latvijā - Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts.
 
Pašreiz Pasaules mantojuma sarakstā   iekļauta 1121 vieta, kas atrodas 167 pasaules valstīs. Tās ataino cilvēka radošā gara meistardarbus, kā arī unikālas pasaules dabas vietas, kam piemīt īpaša estētika, bioloģiskā daudzveidība vai savdabīga mijiedarbe ar pasaules kultūru attīstību. No pasaules mantojuma vietām lielākā daļa – 869 – ir kultūras mantojuma vietas, piemēram, koka baznīcas Karpatu kalnos Slovākijā, Salamankas vecpilsēta Spānijā, Dambullas zelta templis Šrilankā u.c. Līdzās kultūras mantojumam Pasaules mantojuma sarakstā iekļautas 213 dabas mantojuma vietas, piemēram, Subantarktiskās salas Jaunzēlandē, Ilulissat ledus fjords Grenlandē, Dānijā, Laurisilvas meži Madeirā, Portugālē u.c., un 39 jaukta tipa mantojuma vietas, piemēram, Lapzemes apgabals Zviedrijā, Ibizas dabas daudzveidība un kultūra Spānijā, Río Abiseo nacionālais parks Peru u.c.