EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Pasaules mantojuma izpēte

UNESCO programma “Pasaules mantojums” ir piesaistījusi daudzu pasaules žurnālistu un pētnieku interesi, pievēršoties kā pašai programmai, tā arī konkrētām Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajām kultūras un dabas mantojuma vietām. Pasaules mantojuma vietas ir kļuvušas arī par nozīmīgām tūrisma piesaistes vietām, tādējādi rosinot aizvien jaunu informatīvu tūrisma materiālu izstrādi vietu izzināšanai.

Lai veicinātu sabiedrības informētību par Pasaules mantojumu, UNESCO ir īstenojusi vairākas iniciatīvas dažādu auditoriju uzrunāšanai. Īpaši minams ir žurnāls World Heritage , Pasaules mantojuma rakstu sērija – World Heritage Paper Series  un Pasaules mantojuma vēstnesis – World Heritage Newsletter

Izdevums World Heritage
Izdevums World Heritage ir veltīts analītiskiem rakstiem par Pasaules mantojuma jautājumiem un dažādu Pasaules mantojuma vietu saglabāšanu. Tas tiek publicēts reizi trīs mēnešos angļu, franču un spāņu valodās. 2006. gadā tika publicēts īpašs, Pasaules mantojuma vietām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā veltīts World Heritage izdevums angļu un franču valodās.

Pasaules mantojuma studijas
UNESCO programmas “Pasaules mantojums” iepazīšanai, Pasaules mantojuma vietu un to apsaimniekošanas un attīstības jautājumu izpētei dažādās pasaules valstīs tiek piedāvātas Pasaules mantojuma studijas augstākās izglītības programmās. Piemēram, Pasaules mantojuma studiju centrs Minesotas Universitātē Amerikas Savienotajās Valstīs (Center for World Heritage Studies, University of Minnesota), Pasaules mantojuma studijas Cukubas Universitātē Japānā (World Heritage Studies, University of Tsukuba), Pasaules mantojuma studijas Brandenburgas Tehniskajā Universitātē Kotbusā, Vācijā (World Heritage Studies, Brandenburgische Technische Universität, Cottbus), Pasaules mantojuma studijas Turīnā, Itālijā  (World Heritage and Cultural Projects for Develpoment, The Turin School of Development) u.c.

Pasaules mantojums jauniešu rokās
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir aktīvi darbojusies pasaules mantojuma popularizēšanas un informācijas izplatīšanas jomā. Sagatavoti vairāki uzziņas materiāli par pasaules mantojuma vietām, tai skaitā latviešu valodā sagatavots elektronisks izziņas materiāls “Pasaules mantojums jauniešu rokās”. Interesentus lūdzam vērsties UNESCO LNK.

“Pasaules mantojums jauniešu rokās” ir izglītojošs materiāls skolotājiem, lai rosinātu dažādu vecumu skolēnus iepazīt Pasaules mantojuma vietas un to saglabāšanas jautājumus. Materiāls ir tapis 1998. gadā UNESCO Asociēto skolu projekta ietvaros sadarbībā UNESCO Pasaules mantojuma centru un veicina pasaules kultūras un dabas mantojuma tēmu iekļaušanu vispārizglītojošo skolu programmās. Šis mācību materiāls 2008. gadā ir iztulkots latviešu valodā un papildināts ar sadaļu par UNESCO Pasaules mantojuma vietu – Rīgas vēsturisko centru.