EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Konvencijas 40.gadadiena

Šogad aprit 40 gadi kopš UNESCO pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību (turpmāk Konvencija). 1972.gadā pieņemtā Konvencija ir pasaulē nozīmīgākā mantojuma aizsardzības sistēma un viena no svarīgākajām UNESCO programmām. Pateicoties Konvencijai, šo gadu laikā novērsta neiederīgu konstrukciju būvniecība vēsturiskajās pilsētās, piemēram, Londonā, Vīnē, Makao un Sanktpēterburgā, veikti plaša mēroga atjaunošanas darbi, piemēram, Ankorā, uzlabota pasaules mantojuma vietu pārvaldība, veikti novatoriski pētījumi par klimata pārmaiņu ietekmi uz ievērojamām vietām visā pasaulē, īstenoti ilgtspējīgi tūrisma projekti un uzlabota ilgtspējīga pasaules mantojuma mežu pārvaldīšana.

Viens no lielākajiem 21.gs. izaicinājumiem Konvencijas īstenošanā ir nodrošināt līdzsvaru starp nepieciešamību saglabāt mantojumu un vietējo kopienu vēlmēm, tādēļ Konvencijas 40.gadadienas svinību temats ir „Pasaules mantojums un ilgtspējīga attīstība: vietējo kopienu loma”. Svinību ietvaros tiks risināti jautājumi par Konvencijas nākotni, tās darbības mehānismu pielāgošanu esošajām vajadzībām un pasaules mantojuma sarakstā iekļauto vietu pārvaldības uzlabošanu. Lai pievērstu uzmanību saiknei starp ilgstpējīgu attīstību un mantojuma saglabāšanu, tiks izstrādāta jauna Konvencijas koncepcija un startēģiskais plāns. Tāpat tiks izstrādātas inovatīvas pieejas nomināciju iekļaušanai Pasaules mantojuma sarakstā, vietu saglabāšanas stāvokļa novērošanai un Konvencijas izpildes orgānu darbības stiprināšanai. 

Svinību ietvaros plānoti dažādi pasākumi visā pasaulē: semināri, konferences, ekspertu tikšanās un jaunatnes forumi, piemēram, ekspertu tikšanās Nīderlandē (15.-17.jūnijs), kurā tiks apspriesti jautājumi par Pasaules mantojuma vietām, starptautiska tikšanās Kveretaro, Meksikā (17.-20.jūlijs), kurā tika aplūkotas tādas tēmas kā tūrisms, ilgstpējīga attīstība un pasaules mantojums Latīņamerikā un Karību jūras reģionā un Āzijas-Klusā okeāna valstu mēru tikšanās Džeondžu, Korejā (29.-30.augusts), kurā tika apspriesti pilsētu saglabāšanas un attīstības jautājumi. Reģionālo tikšanos laikā tiks apspriesti jautājumi par to, kā vislabāk gūt labumu no privātā sektora atbalsta pasaules mantojuma saglabāšanai un kā integrēt ilgtspējīgus vietējo kopienu projektus pasaules mantojuma plānošanā. Svinību noslēguma pasākums notiks Japānā 6.-8.novembrī. Aktuālākā informācija par Konvencijas 40. gadadienai veltītiem notikumiem un pasākumiem visā pasaulē apkopota UNESCO Pasaules mantojuma centra mājaslapā.
 
Aktivitātes Latvijā 
Konvencijas 40.gadadienas svinību atzīmēšanai arī Latvijā visa gada garumā notiek dažādi pasākumi, kuru laikā tiek izzinātas un iepazītas dažādās mantojuma vērtības un vietas gan pasaulē, gan Latvijā. 
 
Video konkurss „Jauniešu līdzdalība Pasaules mantojuma vietu saglabāšanā un aizsardzībā”
UNESCO rīkotajā starptautiskajā video konkursā piedalījās arī  10 jaunieši no Latvijas, kuri sagatavoja video un prezentācijas par kultūrvēsturisku vietu nozīmīgumu un saglabāšanas nepieciešamību. Vairāk informācijas 
 
Konkurss skolēniem UNESCO elpa Latvijā
Ar mērķi uzlabot skolēnu zināšanas kulturoloģijā notika konkurss Kurzemes novada vidusskolēniem, kurš noslēdzās 26.aprīlī. Tā dalībnieki parādīja savu erudīciju gan jautājumos par vēsturi, gan jautājumos, kas saistīti ar UNESCO aktivitātēm šodien Latvijā un viņu tuvākajā apkārtnē. Vairāk par konkursu
 
Spēle „Rokdarbi Kuldīgā” 
Lai pievērstu iedzīvotāju, īpaši skolēnu un jauniešu uzmanību Kuldīgas kultūras mantojumam kā pasaules vērtību kopuma sastāvdaļai un izzinātu to aktuālā un saistošā veidā, 11. maijā Kuldīgas vecpilsētā norisinājās pēc skaita ceturtā UNESCO pilsētas spēle „Rokdarbi Kuldīgā”. Spēles dalībnieki dažādās darbnīcās atraktīvā veidā  iepazina Kurzemes, Somijas un Igaunijas rokdarbu tradīcijas un metodes. Vairāk par spēli
 
Akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā”
 21.maijā noslēdzās akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”. Akcijas ietvaros 92 Latvijas bibliotēkas organizēja pasākumus un aktivitātes ar mērķi pievērst Latvijas iedzīvotāju uzmanību un uzlabot viņu izpratni par vērtībām, kas ik dienas pastāv mums blakus. Tās laikā dažādi Latvijas kultūras un dabas mantojuma objekti tika salīdzināti ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem objektiem, tādējādi veicinot tieši Latvijas unikālo vērtību apzināšanos. Vairāk par akciju  
 
Konference Baltijas pilsētu vēsture: teorētiskie aspekti un esošie pētījumi”
Viens no nozīmīgākajiem plānotajiem notikumiem par godu Pasaules mantojuma Konvencijas 40.gadadienai ir konference “Baltijas pilsētu vēsture: teorētiskie aspekti un esošie pētījumi”, kura notiks 2012.gada 11.-12. oktobrī Latvijas Universitātē. Konferenci rīko Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultāte. Tajā piedalīsies vēsturnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Polijas. 
 
Atgādinot par šīs Konvencijas aktualitāti arī Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina tās partnerus – mācību iestādes, bibliotēkas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – u.c. iesaistīties Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 40. gadadienas atzīmēšanā, rīkojot pasaules un dabas mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un popularizēšanas tematiem veltītus pasākumus, mācību nodarbības, izstādes u.tml. Interesenti aicināti sazināties ar UNESCO LNK, lai apmainītos idejām, saņemtu nepieciešamo informāciju, saskaņotu savas iniciatīvas tematiku un vienotos par iespējām sadarbībai.