EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.06.19.

Parīzē norisinās UNESCO 2005. gada Konvencijas dalībvalstu konferences 7. sesija

No šī gada 5. līdz 7. jūnijam UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, Francijā notiek UNESCO 2005. gada Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (turpmāk - Konvencija) dalībvalstu konferences (turpmāk - Konference) 7. sesija. Latviju sesijā pārstāv UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore Laura Turlaja.

UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca 

Konferences 7. sesijas dienas kārtībā ir vairāki jautājumi, tostarp pardalībvalstu ziņojumiem par Konvencijas īstenošanu, Starptautisko fondu kultūras daudzveidības veicināšanai un tā līdzekļu vākšanas stratēģiju, kā arī Konvencijas jauno vadlīniju apstiprināšana.

Sesijā piedalās pārstāvji no Konvencijas dalībvalstīm, Eiropas Savienības (Konvenciju ratificējusi kā reģionāli ekonomiskā savienība), kā arī  novērotāji no organizācijām, kas līdzdarbojas Konvencijas īstenošanā.

Infografika par radošuma veicināšanu digitālajā laikmetā no UNESCO informatīvā Konferences materiāla

Kā Konferences satelītpasākums tika rīkots Pilsoniskās sabiedrības forums kultūras izpausmju daudzveidībai. Forums nodrošina iespēju sabiedriskajām organizācijām un aktīvistiem, kas palīdz īstenot un iedzīvināt Konvencijas mērķus, iesaistīties mērķtiecīgā un regulārā viedokļu apmaiņā ar kultūrpolitikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, lai diskutētu par to, kā vislabāk nodrošināt kultūras sektorā darbojošos personu iespējas brīvi radīt un izplatīt kultūras preces un pakalpojumus, kā veicināt kultūras izpausmju daudzveidību digitālajos medijos u.c.

Konvencijas dalībvalstu konference tiekas katrus divus gadus un ir augstākā Konvencijas lēmējinstance, kas nodrošina visplašāko dalībvalstu pārstāvniecību. Tā pieņem būtiskākos lēmumus, kas saistīti ar Konvencijas mērķu īstenošanu un turpmāko attīstību, kā arī ievēl pusi no Starpvaldību komitejas kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai locekļiem (turpmāk - Komiteja). Komiteja ir atbildīgā instance par Konvencijas īstenošanu Konferences starplaikos. Latvija ir viena no 24 Komitejas dalībvalstīm un darbu tajā kopā ar jaunievēlētajām valstīm turpinās līdz 2021. gadam.

Plašāk: https://en.unesco.org/creativity/governance/statutory-meetings/conference-parties/7th

UNESCO Konvencijas sekretariāta tematiskā informatīvā brošūra: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/info-kit_brochure-final-en-web.pdf.
 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante