EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.04.15.

Parīzē atklās izstādi "Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists"

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

2015.gada 20.aprīlī UNESCO galvenajā mītnē Parīzē atklās izstādi "Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists", šādi atzīmējot abu latviešu rakstnieku 150 gadu jubileju. Izstāde, kas veidota, Memoriālo muzeju apvienībai sadarbojoties ar Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību UNESCO un partneriem, norisinās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas ietvaros.

Izstādes saturiskās koncepcijas un teksta autors ir Pauls Bankovskis, vizuālo risinājumu veidojis mākslinieks Kaspars Perskis, projekta kuratore ir MMA Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste Elvīra Bloma.

Izstāde "Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists" veltīta abiem ievērojamajiem latviešu rakstniekiem un saistošā stāstā atklāj gan viņu biogrāfiskos datus, gan literāro darbu motīvus un dzejas fragmentus. Izstādē iespējams ne tikai uzzināt, kā radušies abu dzejnieku pseidonīmi vai kādās pilsētās un valstīs viņi uzturējušies, bet arī aplūkot Latvijas teritorijas karti dažādos gadsimtos, kā arī izpētīt valodu izcelsmes koku.

„Ar savu daiļradi un cittautu literatūras tulkojumiem Rainis latviešu valodā ieviesis un aktualizējis vairākus simtus vārdu, kas joprojām ir neatņemama latviešu literārās valodas sastāvdaļa," raksta izstādes tekstu autors Pauls Bankovskis. Izstādē blakus Latvijas valsti raksturojošiem vēstures faktiem minēti arī tobrīd aktuālie pasaules notikumi, tādējādi radot visaptverošu priekšstatu par laiku, kurā radās abu autoru idejas. Sabrūkot impērijām, daudzas nācijas sāka lolot valstiskas autonomijas cerības, gaisā virmoja idejas par vienotu Eiropu, dzima sociāldemokrātiskā kustība, arvien plašāku atsaucību guva sociālās vienlīdzības un sieviešu emancipācijas idejas.

Izstāde "Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists" pierāda, ka Raiņa ideju drāmas un filozofiskā dzeja un Aspazijas dumpinieciski temperamentīgās, bieži vien feminisma ideju cauraustās lugas nav zaudējušas aktualitāti arī 21. gadsimtā.

"Četrpadsmit trimdā pavadītajos gados galvenā saikne ar dzimteni ir vēstules. Raiņa un Aspazijas korespondenci veido 14 420 vienību," vēsta izstādes ekspozīcija. Abu dzejnieku savstarpējā sarakste (vairāk nekā 2500 vēstuļu), kas norisinājās no iepazīšanās brīža 1894. gadā līdz Raiņa nāvei 1929. gadā, iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā, savukārt Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubileja saskaņā ar UNESCO Ģenerālās asamblejas 37. sesijas lēmumu ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014.–2015. gadam.

Izstāde norisinās Latvijas prezidentūras ES Padomē kultūras programmas ietvaros. Pasākumu izlase veidota, lai starptautisko auditoriju iepazīstinātu ar Latvijas mūzikas un mākslas vērtībām, un pasākumi Francijā ir tikai neliela daļa no programmas, ko Latvija kā ES Padomē prezidējošā valsts īsteno dažādās pasaules valstīs 2015.gada pirmajā pusē.

UNESCO galvenās mītnes ekspozīcijas zāles Salle des Pas Perdus adrese Parīzē: 7, place de Fontenoy.

Izstāde "Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists" apskatāma no 20. aprīļa līdz 24. aprīlim.

Izstādes kuratore: Elvīra Bloma, elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

Papildu informācija:
Anda Boluža
Tālr. 00 371 29192851