EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.10.13.

Parakstīs līgumu par sadarbību kultūras mantojuma izcelšanā

Piektdien, 1. novembrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Latvijas Kultūras akadēmija parakstīs līgumu par sadarbību kultūras mantojuma izcelšanā. Ar šo līgumu sadarbība tiks stiprināta kultūras mantojuma aktualizēšanā akadēmiskajā izglītībā un tā zinātniskās izpētes veicināšanā, īstenojot UNESCO kultūras mantojuma programmas Latvijā.

“UNESCO pasaulē aizvien uzsver nepieciešamību veicināt izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu un sekmēt šo jautājumu aktualitāti gan akadēmiskajā vidē, gan plašākā sabiedrībā. Sadarbības līgums būs vēl viens nozīmīgs solis Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma vērtību apzināšanā, izpētē un saglabāšanā. Kultūrai ir nozīmīga loma dažādu mūsdienu izaicinājumu risināšanai. Tā iezīmē radošuma vertikāli, sasaista kopā pagātni ar tagadni un nākotni, savij tradicionālo un inovatīvo un rada iedvesmu meistardarbu veidošanai,” uzsver UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika.

Latvijā tiek īstenotas trīs UNESCO programmas, kas saistītas ar mantojuma saglabāšanu – pasaules mantojuma programma, dokumentārā mantojuma programma „Pasaules atmiņa” un nemateriālā kultūras mantojuma programma.

UNESCO ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, kuras viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir veicināt kultūras vērtību saglabāšanu un kultūras pienesuma izcelšanu. Tas tiek īstenots caur dažādām UNESCO programmām, projektiem un iniciatīvām, kas vērstas uz kultūras lomas stiprināšanu dažādu nozaru kontekstā, kā arī ilgtspējīgā attīstībā, sabiedrības labklājībā un izaugsmē.

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv
Tālrunis: 67325109