EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.07.18.

Pagarināta pieteikšanās maģistra studiju programmai “Pasaules mantojums un kultūras projekti attīstībai”

Vēl līdz 2018. gada 20. augustam iespējams pieteikties studijām 1. līmeņa profesionālajā maģistra studiju programmā „Pasaules mantojums un kultūras projekti attīstībai”. Programma paredzēta bakalaura grādu ieguvušiem studentiem, kas studējuši vismaz trīs gadus, ANO aģentūru, ar kultūras mantojumu saistītu iestāžu un nevalstisko organizāciju darbiniekiem.

Studiju programma veidota ar mērķi sniegt nepieciešamās prasmes un kompetences UNESCO Pasaules mantojuma vietu un citu kultūras resursu izpētē, kopšanā un popularizēšanā. Studiju programmu izstrādājusi Turīnas Universitāte, Turīnas Politehnikums un Starptautiskais darba organizācijas mācību centrs (ITCILO) sadarbībā ar UNESCO un Starptautisko kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centru (ICCROM). Maģistra programmas akadēmisko partneru vidū ietilpt prestižā Sorbonas Universitāte (The University Paris 1 Sorbonne – Pantheon) un Sidnejas Makvari Universitāte (Macquarie University of Sydney).

Studenti iegūs pamatzināšanas par kultūras mantojuma un ekonomikas attīstības principiem un procesiem, kultūras lomu reģionālajā attīstībā, UNESCO kultūras konvencijām un programmām, projektu vadību kultūrā, stratēģisko plānošanu un citām tēmām.Studiju process ir organizēts 4 moduļos:

1.     Kultūra un ekonomiskā attīstība

2.     Projektu vadība kultūrā

3.     Kultūras sektori un radošās industrijas

4.     Stratēģiskā plānošana un izvērtēšana

Mācības ilgst no 2018. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 12. oktobrim un notiks trīs posmos:

  • Pirmajā posmā mācības notiks attālināti (2018. gada 15. oktobris -2019. gada 20. janvāris).
  • Otrajā posmā studijas notiks klātienē ITCILO mītnē Turīnā, Itālijā. Nodarbību apmeklējums šajā posmā ir obligāts (2019. gada 21. janvāris -17. maijs).
  • Trešais posms paredzēts attālinātai noslēguma darba izstrādei (2019. gada 21. maijs -14. oktobris).

Studiju programma tiek pasniegta angļu valodā. Tās izmaksas 2018./2019. gadam ir 8500 eiro. Vienlaikus studējošiem jāsedz ēdināšanas un apmešanās izmaksas, kas saistītas ar studiju laiku. Pastāv iespēja apmesties īrēt kopmītnes universitātes pilsētiņā vai dzīvesvietu ārpus tās. Lai daļēji segtu ar mācībām saistītās izmaksas, studentiem ir iespējams pieteikties vairākām stipendijām. Stipendiju piešķiršanas kritērijos ietilpst pretendenta profesionālā pieredze, tās atbilstība studiju programmai, spēja īstenot studijām ierosināto projektu un pretendenta finansiālais stāvoklis. Priekšroka tiek dota kandidātiem no valstīm ar zemiem ienākumiem.

Pieteikties studiju programmai iespējams līdz 2018. gada 20. augustam, aizpildot veidlapu tiešsaistē: http://intranetp.itcilo.org/MASTERF?coord_code=A9711243&set_language=en

Plašāka informācija par studiju programmu pieejama: https://www.itcilo.org/masters-programmes/master-in-world-heritage-and-cultural-projects-for-development vai sazinoties ar studiju programmas koordinatoriem pa e-pastu: worldheritage@itcilo.org.