EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.11.20.

Notiks starptautiska tiešsaistes konference par mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus pārvaldību

Foto: UNESCO arhīvs.

Kā kontrolēt kultūrvēsturisko priekšmetu nelegālo apriti? Šī ir viena no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes darbības jomām, kas īpašā fokusā būs 24. un 25. novembrī - šajās dienās notiks starptautiska konference “Mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus pārvaldības iespējas un izaicinājumi / Opportunities and Challenges of Art and Antiques Market Management”.

Konferencē starptautiski un Latvijas mākslas tirgus pārvaldības eksperti diskutēs par aktuālām norisēm mākslas tirgus pārvaldībā, mākslas tirgus uzraudzību un regulāciju, atbildīgu tirdzniecības praksi, mākslas priekšmetu tirgus vēsturiskiem aspektiem un mūsdienu izaicinājumiem. Paredzēts, ka konferenci atklās Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis.

„Ļoti svarīgi, lai privāto mākslas un antikvāro priekšmetu tirdzniecības pārstāvji apzinātos un izprastu savu lielo lomu kultūras priekšmetu aizsardzībā. Turklāt konferences aktualitāti vēl asāk iezīmē pašreizējā globālā situācija, jo krīzes apstākļos kultūra ir īpaši apdraudēta, ņemot vērā tai raksturīgo neaizsargātību un ārkārtīgi lielo simbolisko un vēsturisko vērtību, īpaši vietējām kopienām”, uzsver UNESCO Kultūras un krīzes situāciju novēršanas nodaļas un 1970. gada Konvencijas sekretariāta direktors Lazare Elondo (Lazare Eloundou).

Ar šo konferenci tiek atzīmētas divas svarīgas gadadienas, proti, 50. gadadiena UNESCO 1970. gada Konvencijai par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu un 25. gadadiena UNIDROIT 1995. gada Konvencijai par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem.

Konferencē aicināti piedalīties mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībnieki – izsoļu namu, antikvariātu, mākslas galeriju pārstāvji un kolekcionāri, jo tieši viņi, ievērojot juridiskās normas un ētikas principus savā profesionālajā darbībā, spēj nodrošināt mākslas tirgus vidi ar likumīgas izcelsmes kultūras priekšmetiem un mazināt nelikumīgi iegūtu kultūras priekšmetu nokļūšanu tirdzniecībā.

Viens no institucionālajiem instrumentiem kultūras priekšmetu nelikumīgas aprites novēršanā ir tirgus uzraudzība, kas tuvākajos gados tiks ieviesta arī Latvijā, tādēļ ir būtiski veicināt valsts pārvaldes un mākslas un antikvāra tirgus dalībnieku sadarbību, ļaujot izskaust kultūras priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību un tās radītās sekas – terorisma finansēšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī neatgriezenisku kultūras mantojuma zaudējumu.

Decembrī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde publicēs izdevumu, kurā būs apkopoti lektoru pētījumi latviešu un angļu valodā. Tas būs pieejams gan elektroniskā, gan drukātā formātā.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Černaja, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperte un konferences koordinatore

Lejuplādējamie dokumenti: