EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.02.13.

Notiks Rūdolfam Blaumanim veltīta konference

R. Blaumaņa darba galds "Braku" memoriālmuzejā.

2013. gadā aprit 150 gadi kopš Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas, un šī nozīmīgā gadadiena ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam. Kalendārs tiek veidots ar mērķi izcelt dalībvalstu nozīmīgo notikumu gadadienas, kas saistītas ar būtiskiem notikumiem vai personībām, kas devušas ievērojamu ieguldījumu izglītības, kultūras, zinātnes, informācijas, komunikāciju un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā.

Atzīmējot apaļo Blaumaņa jubileju, tiek rīkoti dažādi pasākumi. No šī gada 14. līdz 16. martam notiks Rūdolfam Blaumanim veltītā starptautiskā zinātniskā konference „Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā”, ko organizē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte un Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ka arī Latvijas Kultūras akadēmija un Liepājas universitātes Kurzemes humanitārais institūts.

Konferences darbs plānots vairākās tematiskās grupās: „Rūdolfs Blaumanis Eiropas noveles un drāmas kontekstā”, „Lielie Eiropas novelisti – Rūdolfa Blaumaņa laikabiedri”, „Drāma un teātris jaunā laikmeta gaidās”, „Novele un drāma kā literatūras žanri – literatūras teorijā”. 19/20. gadsimta mijā un mūsdienās”, „Rūdolfa Blaumaņa recepcija latviešu un cittautu kultūrā”. Konferences sēdes Eiropas Savienības mājā būs atvērtas, un tajās varēs piedalīties ikviens interesents. Konferences ietvaros tiks atklātas vairākas Rūdolfam Blaumanim veltītas izstādes, ka arī notiks piektais Rūdolfa Blaumaņa teātra festivāls Valmieras teātrī.

Vairāk informācijasPielikumā – konferences programma.

Lejuplādējamie dokumenti: