EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.02.16.

Noslēdzies UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta piecgades cikls

Ventas tilts. Kuldīga. Foto: Evija Maļkeviča, UNESCO LNK

Šogad noslēdzies UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta izvērtēšanas cikls. Reizi piecos gados par Sarakstā iekļautajām mantojuma vietām atbildīgās institūcijas iesniedz pārskatus, kādi pasākumi veikti, lai saglabātu vietas īpašas nozīmes universālo vērtību un izstrādātu un pilnveidotu tās aizsardzībai piemērotu pārvaldības sistēmu.

2011. gadā Sarakstā tika iekļautas trīs mantojuma vietas: Grobiņas arheoloģiskais ansamblis, Daugavas loki un Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā. Šī gada sākumā UNESCO Latvijas nacionālās komisijas (LNK) Asambleja izvērtēja šo mantojuma vietu saglabāšanas stāvokli un pārvaldību un atzina, ka visās trīs vietās īstenotas atbilstošas aktivitātes, lai saglabātu vietām raksturīgās vērtības. UNESCO LNK Asambleja arī pieņēma lēmumu par pasākumiem un mēriem, kādi nepieciešami, lai uzlabotu pārvaldību.

2015. gadā arī tika izsludināta iespēja pieteikt jaunas kultūras un dabas mantojuma vietas iekļaušanai sarakstā. Nominācijas varēja sagatavot un iesniegt jebkura juridiska persona. UNESCO LNK tika saņemti divi pieteikumi no Raunas novada pašvaldības – kategorijā kultūras mantojums tika nominētas Raunas pilsdrupas, savukārt Raunas Staburags tika nominēts dabas mantojuma kategorijā. 2015. gadā laikā notika abu iesniegto nomināciju izvērtējums, to veica atbildīgo valsts institūciju un mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā iesaistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī pieaicinātie neatkarīgie eksperti. Pamatojoties uz ekspertu veikto izvērtējumu, UNESCO LNK Asambleja lēma neiekļaut abas nominācijas Sarakstā, jo tās neatbilda UNESCO konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību vadlīnijās noteiktajām prasībām un kritērijiem.

Iekļaušana UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā ir kā kvalitātes zīme un apliecinājums, ka kultūras un dabas vērtības, kas atrodas sarakstā pilnībā vai daļēji atbilst starptautiski noteiktajiem izcilības kritērijiem. Tikai Pasaules mantojuma nacionālajā sarakstā iekļautās mantojuma vietas potenciāli var tikt nominētas iekļaušanai starptautiskajā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, pašlaik no Latvijas tajā iekļautas divas vietas – Rīgas vēsturiskais centrs un Strūves ģeodēziskais loks.