EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.10.17.

Norisināsies otrā Vizuālizpratnes nedēļa

(C) Pixabay.com

Radošās darbības nedēļas radi!2017 un UNESCO mākslas izglītības nedēļas Kultūras mantojums lietojumā ietvaros, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Kultūras Pedagogu biedrību rīko vizuālizpratnes jautājumiem veltītus starpdisciplinārus pasākumus visas nedēļas garumā un aicina tajos piedalīties skolēnus, skolotājus, skolotāju izglītotājus un visus interesentus. 

Sadarbībā ar Eiropas Vizuālizpratnes tīklu ES finansēts konsorcijs ir izstrādājis Eiropas Vizuālizpratnes vadlīniju prototipu. Šis prototips tiek piedāvāts kā iespējamais modelis, kurā ir sistematizētas un strukturētas kompetences, kas saistītas ar tēliem, priekšmetiem un vizuālajām zīmēm. Šo vadlīniju pamatnostādnes tiek realizētas arī Latvijā, tās ievērotas veidojot jauno pamatizglītības standarta piedāvājumu un kā aktualitāte, tiks izceltas arī Otrās Vizuālizpratnes nedēļas pasākumos. Dokumenta prezentācija notika 2016. gada 26. maijā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Šī gada pasākumos paredzēta tēmas padziļināta atklāsme.
 
Otrās Vizuālizpratnes nedēļas mērķis ir: veicināt sabiedrības iesaisti un rosināt profesionālu diskusiju par vizuālizpratnes nozīmi sabiedrībā un izglītībā. Vairāki pasākumi paredzēti kultūras mantojuma apzināšanai un iepazīšanai, radot jaunas idejas un ilgtermiņā paliekošas vērtības. 
 
Ik pēcpusdienu notiks radošas darbnīcas, kas kopumā veidos plašu ieskatu dažādos vizuālizpratnes problemātikas un izglītības procesa kontekstos. 
 
Atsaucoties uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkoto akciju Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts, 11. oktobrī notiks radošā darbnīca ar mērķi analizēt konkursam veidotās kolāžas, rosināt diskusiju par paņēmieniem, kā nolasīt un saprast vizuālu materiālu un tam pretstatā - kā tekstu pārvērst par vizuālu vēstījumu. 12.oktobrī paredzēta konference Vizuālizpratne sabiedrībai un izglītībai, bet nedēļas pasākumu noslēgums notiks Rundāles pilī, kur vizuālizpratnes treniņa kopsaucējs ir Medības. 
 
Iecerētā programma paredz šīs tematikas turpinājumu arī praktiski realizētos un Latvijas nākotnei nozīmīgos objektos, kuru devums tiks izvērtēts Trešajā Vizuālizpratnes nedēļā 2018. gadā.
 
PROGRAMMA pieejama šeit: www.radilatvija.lv ; www.ppmf.lu.lv ; www.kulturaspedagogi.lv  
 
Informāciju sagatavoja:
Austra Avotiņa
Austra.avotina@lu.lv
29105882