EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.11.18.

Mudina domāt par ūdens ekosistēmu, radot vizuālās mākslas darbus

Publicitātes attēls.

XVIII Starptautisko vizuālās mākslas konkursu “Es dzīvoju pie jūras” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstu jau 18. reizi rīko Jūrmalas mākslas skola, kas gadu gaitā tam piešķīrusi plašu starptautisku vērienu, piesaistot dalībniekus no vairāk nekā 600 mācību iestādēm 28 pasaules valstīs.

Konkursa virstēma “Es dzīvoju pie jūras” aicina dalībniekus vecumā no 4 līdz 25 gadiem aizdomāties par ūdens ekosistēmu lomu cilvēka dzīvē un dažādu kultūras tradīciju attīstībā. Savukārt 2019. gadā konkursa apakštēma ir “Vētra”, kas kā dabas stihija sabiedrības un indivīda emociju izpausmei jau izsenis kalpojusi kā iedvesmas avots un spēcīgs vizuālās izteiksmes līdzeklis.

2019. gadā darbi konkursam var tik iesniegti glezniecības, grafikas, datorgrafikas un fotogrāfijas un tekstila kategorijās.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 29. janvāris. Sūtot darbus pa pastu, tiem jāpienāk līdz 2019. gada 4. februārim.

Konkursa koordinatore – Dace Ziemele (ilivebythesea@edu.jurmala.lv; +371 67767529).

Ar konkursa nolikumu un darbu noformēšanas prasībām iespējams iepazīties Jūrmalas mākslas skolas vietnē konkursam īpaši veltītā sadaļā:

http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/es_dzivoju_pie_juras/?doc=523

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas komunikācijas konsultante