EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.09.13.

Latvijas Universitātē notiks Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problemātikai veltīts zinātniskais seminārs

Mārtiņš Mintaurs, Vēstures un filozofijas fakultāte

Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē (Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 320. auditorijā) 2013. gada 20. septembrī notiks zinātniskais seminārs „Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas”. Semināra laikā tiks prezentēts rakstu krājums „Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas II”. Raktu krājumā apkopoti Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veiktie pētījumi, kuri izskanēs zinātniskajā seminārā.

Materiālās kultūras mantojuma objektu stāvoklim Latvijā regulāri tiek pievērsta sabiedrības un mediju uzmanība, ik gadu septembrī notiek Eiropas Kultūras mantojuma dienu pasākumi. Publiskajā telpā plašāka informācija par kultūras pieminekļiem visbiežāk izskan saistībā ar aizsargājamo objektu tehnisko stāvokli, kā arī regulāri tiek pieminēti izcilākie, atpazīstamākie Latvijas kultūras mantojuma objekti.

Zinātniskā semināra mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu – jauno pētnieku pienesumu Latvijas materiālā kultūras mantojuma apzināšanā un izpētē.

Zinātniskais seminārs veltīts rakstu krājuma „Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas II” laidiena izdošanai. Tajā publicēti LU Vēstures un filozofijas fakultātes un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu pētījumi, kas veltīti arheoloģijas, pilsētbūvniecības un arhitektūras, kā arī mākslas pieminekļu saglabāšanas problēmām. Rakstu krājums turpina 2008. gadā aizsākto pētniecības darbu, kas saistīts ar Latvijas kultūras mantojuma objektu saglabāšanas problēmu apzināšanu un izvērtējumu. Arī 2008. gadā tika izdots šiem problēmjautājumiem veltīts rakstu krājums.

Rakstu krājums izdots ar LU Studentu padomes un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstu, tā sastādītājs un zinātniskais redaktors ir LU VFF asoc. prof. Aleksandrs Gavriļins, projekta koordinatore ir Līva Klabere.

Zinātniskais seminārs notiks LU Vēstures un filozofijas fakultātē (Rīgā, Aspazijas bulvārī 5) plkst. 10:00 (dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:45). Semināra programma ietver Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Universitātes vadības pārstāvju uzrunas, kā arī UNESCO LNK ģenerālsekretāres Dagnijas Baltiņas un LU VFF dekāna Andra Šnē uzrunu zinātniskā semināra dalībniekiem. Semināra noslēgumā (pēc plkst. 14:30) paredzēta diskusija un rakstu krājuma „Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas II” prezentācija.

Aicinām visus, kas interesējas par Latvijas materiālā kultūras mantojuma objektu izpētes un saglabāšanas problēmām, apmeklēt zinātnisko semināru un piedalīties diskusijā.

Semināra programma: http://www.lu.lv/zinas/t/22497/