EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.10.16.

Latvija un Itālija veido ciešāku sadarbību kultūras mantojuma aizsardzībā un kultūras projektu apmaiņā

Kultūras ministres Daces Melbārdes darba vizītes laikā Romā (Itālijā) noritējušas vairākas nozīmīgas tikšanās, attīstot sadarbības ieceres kultūras projektu apmaiņā un kultūrizglītībā. Ministre un eksperti arī iedziļinājās Itālijas bagātīgajā pieredzē un apsvēra labās prakses pārņemšanas iespējas kultūras mantojuma aizsardzības un senlietu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanas jomā.

Lai apspriestu kultūras pieminekļu un mākslas priekšmetu aizsardzības jomas jautājumus, kas ir īpaši aktuāli Latvijai, gatavojoties pievienoties UNESCO konvencijai par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu (1970), kā arī UNIDROIT konvencijai par zagtu vai nelegāli izvestu kultūras priekšmetu atgūšanu (1995), tika organizēta tikšanās ar Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) sekretariāta vadību – ģenerālsekretāru Hosē Angelo Estrella-Faria (Jose Angelo Estrella Farie) un viņa padomnieci kultūras mantojuma aizsargāšanas jautājumos Marinu Šneideri (Marina Schneider). Diskusijā līdz ar ministri piedalījās Latvijas vēstnieks Itālijā Artis Bērtulis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, UNIDROIT vadības padomes locekle no Latvijas Baiba Broka un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Tikšanās laikā Latvijas delegācija iepazinās ar abām konvencijām un to savstarpējo sasaisti. UNIDROIT piedāvā modeli, kurā noteikta gan sankciju sistēma, gan pušu atbildība, gan arī pierādījumu sniegšanas kārtība, taču katras valsts ziņā ir nacionālās likumdošanas piemērošana konvencijai. Atzinīgi novērtējot Latvijas interesi pievienoties UNESCO un UNIDROIT konvencijām, Hosē Angelo Estrella-Faria informēja par procedūrām, kas ir jāveic un jāņem vērā ratifikācijas laikā. Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka konvencijas ratificēšanā un īstenošanā nepieciešama cieša sadarbība ar Iekšlietu ministriju. KM, lai pievienotos UNESCO konvencijai, ir uzsākusi veidot starpinstitucionālu darba grupu, kurā tiks aicināti piedalīties arī Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un UNESCO LNK pārstāvji.

Itālijas Republikas kultūras mantojuma un tūrisma ministrs Dario Frančeskini (Dario Franceschini) tikšanās laikā apliecināja gatavību atbalstīt Latviju kultūras mantojuma ekspertu izglītošanā, kā arī veicināt studentu apmaiņu. Abu valstu kultūras ministri vienojās par kultūras sadarbības programmas izveidi, pamatojoties uz 1996. gadā noslēgto Latvijas un Itālijas līgumu par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā.

Itālija ir ieinteresēta sadarbībā ar Latviju valsts simtgades programmas ietvaros. Dario Frančeskini pieņēma uzaicinājumu 2017. gadā apmeklēt Latviju, plānojot šajā laikā parakstīt arī sadarbības programmu.

Arī līdzšinējā Latvijas un Itālijas sadarbība kultūrā vērtējama kā ļoti laba. Decembra sākumā Milānas operas sezonas atklāšana tiek uzsākta ar Latvijas režisora Alvja Hermaņa iestudēto Madame Butterfly. Šis ir nozīmīgs notikums ne tikai Itālijas, bet arī Latvijas kultūras dzīvē.

D. Frančeskini sarunā akcentēja, ka Itālija ir viena no vadošajām valstīm, kas Eiropas Savienības mērogā iestājas par samazinātās PVN likmes piemērošanu e-grāmatām, un D. Melbārde apstiprināja, ka arī Latvija ir gatava uzturēt prasību, lai ES līmenī tiktu pieņemts šāds regulējums, līdzīgi kā savulaik ES valstis kopīgi panāca pazeminātās PVN likmes piemērošanu grāmatām.

Vizītes ietvaros ministre tikās ar Nacionālā XXI gadsimta mākslas muzeja MAXXI prezidenti Džovannu Melandri (Giovanna Melandri) un Romas pilsētas modernās mākslas muzeja MACRO kuratori Antoniju Arkonti (Antonia Arconti), kā arī ar Itālijas kultūras institūta Londonā direktoru Marko Delogu (Marco Delogu). Tikšanās laikā ministre informēja par Latvijā topošo laikmetīgās mākslas muzeju, kura projektu izstrādās starptautiski atpazīstams Lielbritānijas arhitektu birojs Adjaye Associates un viņu Latvijas partneri AB3D. Sarunu laikā notika vienošanās par sadarbību. Itālijas puse pauda interesi iepazīties ar Latvijas laikmetīgās mākslas kolekciju, ko varētu izstādīt Itālijā līdz jaunā laikmetīgās mākslas muzeja atvēršanai Rīgā, tādējādi raisot interesi par topošo muzeju Latvijā.
 
Savukārt tiekoties ar Eiropas Dizaina institūta EID (European Institute of Design) direktori Nerinu di Nuncio (Nerina Di Nunzio), pārrunātas iespējas veikt studentu un pasniedzēju apmaiņu ERASMUS programmas ietvaros Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas skolēniem, kā arī organizēt kopīgas prakses iespējas Itālijas un Latvijas uzņēmumos. Eiropas Dizaina institūtam ir plašs filiāļu tīkls un tas veic tiešu sadarbību ar uzņēmējiem.
Dace Melbārde tikās arī ar Garīgās mūzikas festivāla fonda atbalstītāju komitejas prezidenti Dr. Klaudiju Autieri (Dr Claudia Autieri), sarunas laikā vienojoties par iespēju uzsākt darbu pie Latvijas dalības 2018.gada garīgās mūzikas festivālā Romā.

Kultūras ministre bija darba vizītē Romā no 19. līdz 22. oktobrim.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos67330306, 29192298
Dace.Vizulekm.gov.lv