EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.11.19.

Kultūras ministrs piedalās UNESCO kultūras ministru forumā Parīzē

Otrdien, 19. novembrī, UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijas laikā notika 3. Kultūras ministru forums. Tajā piedalījās 120 kultūras ministri no visas pasaules, tai skaitā arī Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis, lai diskutētu par kultūras lomu ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā.

Kultūras foruma dalībnieki vienojās, ka kultūra ir iekļaujošu un pielāgoties spējīgu sabiedrību veidošanas pamatā. Ministri dalījās savu valstu pieredzē par radošo industriju potenciāla attīstīšanu, nodarbinātību kultūrā, kultūras izglītības nozīmi un kultūras mantojuma un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu pilsētās un reģionos, it īpaši sociāli mazaizsargātām grupām un diasporām.

Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis piedalījās forumā, uzstājoties tematiskajā panelī par kultūru lomu izglītībā, kurā uzsvēra, ka katras nacionālas valsts ilgtspēju nosaka tas, cik sekmīgi tā spējusi kultūru integrēt izglītībā, lai attīstītu kultūras izpratni un prasmes bērnos. Ministrs mudināja valstis no „STEM” (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātne un matemātika) izglītības prioritizācijas virzīties uz „STEAM” (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātne, māksla un matemātika) izglītības koncepta ieviešanu, uzsverot, ka bez mākslas un kultūras klātbūtnes nebūs iespējams nodrošināt, ka tehnoloģiskais progress patiesi kalpos cilvēces labā.

Foruma darbs noritēja četros tematiskajos paneļos: „Kultūra, mantojums un atjaunojamā enerģija dialogam un mieram”, „Kultūra izglītības centrā – pamata dimensija cilvēka attīstībai un inovācijām”, „Investīcijas kultūrā un radošumā ilgtspējīgai attīstībai un nodarbinātībai”, „Kultūra publiskajā telpā – stimuls urbānajai un sociālajai transformācijai”.

Šāda līmeņa forums pēdējo reizi notika Stokholmā, Zviedrijā 1998. gadā, bet tagad, 21 gadu vēlāk, pulcēja kopā valstu kultūrpolitikas līderus, lai panāktu vienošanos par prioritārajiem virzieniem globālajā dienaskārtībā un diskutētu par to, kā sekmīgāk izcelt kultūras pienesumu citu nozaru politikas īstenošanā un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Plašāk: https://en.unesco.org/news/120-ministers-gathered-unesco-call-stronger-cultural-policies-more-sustainable-societies

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante