EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.10.16.

Kultūras ministre Dace Melbārde un eksperti apgūs Itālijas pieredzi kultūras mantojuma starptautiskās aizsardzības sistēmā

No 19. līdz 22. oktobrim kultūras ministre Dace Melbārde dodas darba vizītē uz Romu Itālijā, kuras ietvaros tiksies ar Itālijas kultūras mantojuma un tūrisma ministru Dario Frančeskini (Dario Franceschini), kā arī ekspertu lokā pārrunās kultūras mantojuma aizsardzības jomas jautājumus, kuru risināšanā Itālijai ir bagātīga pieredze.

Latvijā šobrīd ir uzsāktas aktivitātes senlietu nelikumīgas tirdzniecības problēmas risināšanai, kā valstiski svarīgu un prioritāri risināmu jautājumu izvirzot pievienošanos UNESCO 1970. gada Konvencijai par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu. Lai pārrunātu kultūras pieminekļu un mākslas priekšmetu aizsardzības jomas jautājumus, kas ir īpaši aktuāli Latvijai, darba vizītes laikā Romā 20. oktobrī Dace Melbārde tiksies ar Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) pārstāvjiem. Diskusijā līdz ar ministri piedalīsies arī Latvijas vēstnieks Itālijā Artis Bērtulis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, UNIDROIT vadības padomes locekle no Latvijas Baiba Broka un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

UNIDROIT ir neatkarīga starpvaldību organizācija, kuras darbības mērķis ir modernizēt un harmonizēt privāttiesības, jo īpaši komerctiesības, kā arī koordinēt to piemērošanu starptautiskā līmenī. Latvija ir UNIDROIT sastāvā kopš 2005. gada.

Kultūras ministre Dace Melbārde jautājumus, kas saistīti ar kultūras mantojuma aizsardzību, plāno pārrunāt arī ar Itālijas kultūras mantojuma un tūrisma ministru Dario Frančeskini, savukārt Latvijas delegācijas pārstāvji B. Moļņika un J. Dambis tiksies ar ministrijas īpašās karabinieru vienības komandiera vietnieku Alberto Deredžibus (Alberto Deregibus).

Itālija ir pirmā valsts pasaulē, kas pēc UNESCO rekomendācijām izveidojusi īpašu policijas vienību kultūras mantojuma aizsardzībai (Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale). Kopš 2001.gada tā iekļauta Itālijas Kultūras ministrijas sastāvā, specializējoties arheoloģijas, antikvāro un mūsdienu mākslas priekšmetu uzraudzībā, meklēšanā un cīņā pret viltojumiem. Tā ir viena no Itālijas prioritātēm sadarbībā ar UNESCO, lai nodrošinātu organizācijas spēju operatīvi novērst situācijas, kad pastāv mākslas priekšmetu kontrabandas draudi.

Abu valstu kultūras ministri apspriedīs turpmākās sadarbības iespējas, kas balstītas uz 1996.gadā parakstīto Latvijas un Itālijas līgumu par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā. Latvijas Kultūras ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus sadarbības programmas izstrādei mākslas un kultūras jomās.

Darba vizītes laikā kultūras ministre tiksies arī ar Nacionālā XXI gadsimta mākslas muzeja prezidenti Džovannu Melandri (Giovanna Melandri), Romas pilsētas modernās mākslas muzeja MACRO kuratori Antoniju Arkonti (Antonia Arconti) un Eiropas Dizaina institūta vadītāju Nerinu di Nuncio (Nerina di Nunzio), kā arī Itālijas latviešu biedrības vadību un pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
67330202; 29192298
Dace.Vizulekm.gov.l