EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.11.11.

Ķīnas stāstīšanas tradīcija iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā

 

Ķīnas stāstīšanas tradīcija (angliski – Hezhen Yimakan storytelling) iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā, – tā lēmusi UNESCO Starpvaldību komiteja nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, kas tikās sanāksmē Bali, Indonēzijā no 22. līdz 29. novembrim.
 
Ķīnas ziemeļaustrumos dzīvojošās Hezhen tautas izplatītajos Yimakan stāstos tiek izmantota gan dzeja, gan proza, un tie sastāv no daudzām neatkarīgām epozidēm, kurās attēlota cilšu sadarbība un cīņas, t.sk. cīņas ar dažādiem briesmoņiem. Šajā tradīcijā stāstnieki improvizē, pārmaiņus runā un dzied, kā arī izmanto dažādas melodijas un zīmes. Šiem stāstiem ir būtiska loma valodas saglabāšanā, reliģijas, ticības, folkloras un paražu uzturēšanā un tālāknodošanā, un šai tradīcijai draud izzušana. 1980-tajos gados Ķīnā bijuši vairāk nekā 20 šīs tradīcijas stāstnieku, savukārt šobrīd vairs tikai pieci.
 
UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā tiek iekļauti nemateriālā mantojuma elementi, kam pēc attiecīgās dalībvalsts, starptautiskās sabiedrības un UNESCO ieskatiem un kritērijiem ir nepieciešami tūlītēja rīcība, lai tie tiktu saglabāti un pārmantoti nākamajām paaudzēm. Iekļaušana šajā sarakstā nodrošina atbalstu saglabāšanas pasākumiem starptautiskas sadarbības un konsultāciju ceļā.
 
2009. gadā Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā tika iekļauta nominācija no Latvijas – Suitu kultūrtelpa. 
 
2010. gadā, novērtējot bibliotēku lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un stāstīšanas tradīciju un prasmju veicināšanā un stāstīšanas tradīciju nozīmi sabiedrības saliedēšanā un vietējās kopienas dzīves kvalitātes celšanā, UNESCO Latvijas Nacionālās komisija izveidoja Latvijas bibliotēku tīklu “Stāstu bibliotēkas”.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv