EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.07.16.

Jauns izdevums “Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”

Projekta „Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācija un elektroniskā kataloga veidošana” ietvaros izstrādāts izdevums “Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”. Šis katalogs ir izstrādāts, lai sniegtu palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas.

Katalogs ir domāts Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu komersantiem un pircējiem, kolekcionāriem, tiesību aizsardzības iestādēm, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, nevalstiskām organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem, kā arī starptautiskām organizācijām, tūristiem un citām auditorijām.

Katalogā iekļauto arheoloģisko senlietu veidu klāsts nav izsmeļošs, tajā iekļauti vien tie senlietu veidi, kuri vairāk pakļauti nelikumīgas iegūšanas un nelikumīgas tirdzniecības riskam, kā arī ir biežāk sastopamas Latvijā. Katalogā atspoguļotās konkrētas senlietas nav zagtas, zudušas vai nelikumīgā tirdzniecībā esošas – tās leģitīmi atrodas Latvijas Nacionālā vēstures muzejā (turpmāk – LNVM) kolekcijās un ir iekļautas katalogā tikai informatīvā nolūkā.

Kataloga izstrādē piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Konsultatīvo atbalstu sniedza Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, VAS „Latvijas Pasts”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” pārstāvji. Kataloga izstrādātāji: Andris Kairišs, Latvijas Kultūras akadēmijas pieaicinātais pētnieks, projekta vadītājs; Alise Šulte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja, Sandra Zirne, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja, Egita Lūsēna, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste, prof. Dr. Juris Tālivaldis Urtāns, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošais pētnieks.

Projekts īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālu atbalstu.