EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.03.16.

Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs piedāvā lekciju ciklu "Janim Rozentālam - 150"

Jaņa Rozentāla 150. jubilejas gadā, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs, Alberta ielā 12-9, piedāvā lekciju ciklu "Janim Rozentālam - 150", lai iepazīstinātu ar dažādiem izcilā gleznotāja personības, biogrāfijas un daiļrades aspektiem, kas līdz šim lielai sabiedrības daļai ir bijuši mazāk zināmi.

Lekcijas notiek reizi mēnesī svētdienās, uz tām aicināti visi, kuru interešu lokā ir 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma mākslas vēsture un literatūra.

20. martā plkst. 15.00 būs iespēja noklausīties cikla trešo lekciju JANIS ROZENTĀLS UN SOMIJA.

Aiz Latvijas otra nozīmīgākā zeme Jaņa Rozentāla dzīvē bija Somija. Par Somijas kultūru viņš interesējās jau studiju gados, taču īpaši nozīmīga šī ziemeļu zeme Rozentāla dzīvē kļuva pēc liktenīgās satikšanās ar somu dziedātāju Elliju Forseli, kas kļuva par viņa sievu. Ellija Forsele un Janis Rozentāls veidoja tiltu starp Latviju un Somiju, veicinot plašāku kultūras sakaru veidošanos starp abām zemēm.

20.martā, īsi pēc izcilā gleznotāja Jaņa Rozentāla 150. jubilejas, piedāvājam ieskatu Latvijas un Somijas kultūras sakaru atjaunošanā pēc padomju gadiem. Par Somu-latviešu biedrības dibināšanu atgūtās neatkarības priekšvakarā (1989) stāstīs Jaņa Rozentāla jubilejas gada patronese, rakstniece un tulkotāja, Latvijas Republikas vēstniece Somijā (1991-1998) Anna Žīgure.

Savukārt mākslas vēsturniece Dace Vosa iepazīstinās ar somiskajām noskaņām, kas ienāca Jaņa Rozentāla dzīvē pēc laulībām ar Elliju Forseli.

Rozentālu dzīvoklis bija atvērts ciemiņiem no tuvienes un tālienes. Laikabiedru atmiņā īpaši spilgti iespiedušies muzikālie viesību vakari. Atceroties šo tradīciju, 20.marta pasākumu noslēgs Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts. Skanēs Arvīda Žilinska, Jāņa Kalniņa, Lūcijas Garūtas, Pablo Sarastes, Karla Nilsena, Jāņa Mediņa, Žana Sibēliusa un Aleksandra Glazunova skaņdarbi.

Vairāk informācijas pa tālruni 67331641; 26586404; e-pasts: jrrbm@memorialiemuzeji.lv