EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.11.18.

Izsludināts starptautiskais bērnu un jauniešu radošo darbu konkurss "Trejdegsnis"/"Triple Sun"

Publicitātes attēls.

Lai sekmētu radošas, atbildīgas, sevi un citus cienošas, harmoniskas personības veidošanos, veicinot dažādu tautību un nozaru pedagogu un skolēnu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, biedrība „Trejdegsnis” un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas Mākslas studija “Raibulis” sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju aicina 4 līdz 21 gadu vecus bērnus un jauniešus no Latvijas un citām pasaules valstīm piedalīties XII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē-konferencē "Trejdesgnis" ("Triple Sun"). 

Konkursa tēma ir "Darba vara lielu dara" (Rainis), ar atgādinājumu, ka mums nebūtu Latvijas 100 gadu jubilejas bez tautas 100 gadu un vēl daudzu gadsimtu un gadu tūkstošu darba ieguldījuma.

Dalībnieki aicināti radošajos darbos attēlot –

·      Savas zemes iecienītākās darba jomas un darītājus pagātnē un šodien;

·      Personības un viņa darbu, kas bijuši nozīmīgi valsts un cilvēces labklājībai dažādās dzīves jomās – kultūrā, zinātnē, lauksaimniecībā u.c.;

·      Savu iemīļoto nodarbi;

·      Pārdomas par to, vai katrs labi iecerēts darbs nes svētību dabai, kultūrvidei, cilvēkiem;

·      Vīziju par to, ar ko cilvēki nodarbosies nākotnē.

Darbi var tikt veidoti eksponēšanai plaknē vai telpiski. Ja darbs ietver plašāku literāru vai teorētisku izklāstu /mazākajiem bērniem pedagoga dotā uzdevuma izklāstu/, tad jāparedz tā īss atspoguļojums saistībā ar izstādītajiem darbiem.

Vizuāli-plastiskie darbi var tikt veidoti jebkurā tehnikā, idejas atklāsmei var tikt izmantoti muzikāli, teatrāli uzvedumi u.c. (līdz 5 min. datorprezentācijas vai video formā), darba literārais un teorētiskais izklāsts jāiesniedz datorsalikumā uz A4 lapām.

 Projekts tiek īstenots divās kārtās. 1.kārta - izglītības iestādēs. Norises laiks 2018. gada oktobris – novembris. 2.kārta – vizuālās mākslas un tekstila darbu iesniegšana Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, Bruņinieku ielā 24A, Rīgā, LV -1001, līdz 2018. gada 10. decembrim.

Vizuāli plastisko darbu - keramikas, stikla u.c. grūti transportējamus un plīstošus darbu vērtēšanai iesūtīt darbu fotoattēlus /norādīt darba izmēru/ – maija.purgaile@inbox.lv, par žūrijas atlasīto darbu nogādāšanu Rātsnamā informēsim individuāli/.

Laureātu darbu izstāde Rīgas Rātsnama 5.stāvā 10.01.-30.01.2019. Konference RNDV Bruņinieku ielā 24A. Norises laiki tiks precizēti.

Plašāka informācija par konkursa darbu noformēšanu un pieteikumu iesniegšanu atrodama zemāk redzamajā lejuplādei pieejamajā dokumentā.

 

Lejuplādējamie dokumenti: