EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.11.13.

Ievēlēti 12 jauni Pasaules mantojuma komitejas locekļi

No 19. līdz 21. novembrim Parīzē notika UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību (Konvencija) dalībvalstu 19. Ģenerālā asambleja. Tajā pārstāvētas visas 190 valstis, kas ratificējušas Konvenciju. Asambleja tiekas reizi divos gados, lai ievēlētu pusi no Pasaules mantojuma starpvaldību komitejas locekļiem, kā arī spriestu par jautājumiem, kas saistīti ar Konvencijas turpmāko attīstību.

Pasaules mantojuma komiteju veido 21 vēlēts loceklis, kas pārstāv kādu no Konvencijas dalībvalstīm. Katrus divus gadus daļa no komitejas locekļiem beidz savu darbības termiņu, kas vidēji ir 4 gadi, dodot vietu jaunievēlētajiem locekļiem. 19. novembrī komitejā tika ievēlētas šādas dalībvalstis: Vjetnama, Polija, Horvātija, Libāna, Somija, Dienvidkoreja, Jamaika, Kazahstāna, Peru, Filipīnas, Portugāle, Turcija. Līdzās šim valstīm Pasaules mantojuma komitejā darbojas arī 9 citas valstis, kuru darbības termiņš beigsies 2015. gadā: Vācija, Senegāla, Alžīrija, Kolumbija, Indija, Japāna, Malaizija, Katara, Serbija.

Pasaules mantojuma komiteja ir viena no prestižākajām UNESCO starpvaldību komitejām, jo tā ir institūcija, kas pieņem lēmumus par kultūras un dabas mantojuma vietu iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kā arī nosaka saglabāšanas un aizsardzības īstenošanas ietvaru un prasības dalībvalstīm.

Šīs Pasaules mantojuma komitejas vēlēšanas raisījušas vairāku dalībvalstu sašutumu, jo starp jaunievēlētajām valstīm nav neviena Āfrikas reģiona valsts, izņemot Senegālu, kas jau darbojas komitejā. UNESCO vienmēr iestājusies par sabalansētu reģionālo sadalījumu starpvaldību komitejās, tāpēc Asambleja pieņēma rezolūciju, kas nākotnē nodrošinās vienlīdzīgāku sadalījumu starp dažādu pasaules reģionu pārstāvniecību komitejā.