EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.03.17.

Iespēja pieteikties starptautiskajiem skaņas un attēlu kolekciju saglabāšanas kursiem

No šī gada 9. līdz 23. jūlijam Ganas Universitātes Āfrikas studiju institūtā, Akrā norisināsies SOIMA (Sound and Image Collections Conservation) skaņas un attēlu kolekciju saglabāšanas kursi. Tos organizē Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM) un Ganas Universitāte. Kursu mērķis ir risināt skaņas, nekustīgu un kustīgu attēlu vākšanas, saglabāšanas, izmantošanas un atkārtotas izmantošanas jautājumus, strauji mainīgo tehnoloģiju un izsīkstošo resursu kontekstā.

Skaņas ierakstos un attēlos ir iemūžināta pasaule, cilvēku dzīves un iztēle, tādēļ tiem ir liela nozīme dažādās nozarēs, piemēram, izglītībā, mākslā, programmatūru izstrādē un cilvēktiesību aizstāvībā. Pateicoties sociālo mediju un informācijas tehnoloģiju straujajam progresam, ievērojami vienkāršāk ir kļuvis dalīties ar saturu skaņas un attēlu formātā. Tomēr ne viss saturs ir brīvi un viegli pieejams. Īpaši vērtīgi skaņas ieraksti, kustīgie un nekustīgie attēli ir izkaisīti pa dažādām kultūras un pētniecības organizācijām, kā arī individuālām kolekcijām, to skaitā muzejiem, bibliotēkām, universitātēm un arhīviem. Sadarbība un informācijas apmaiņa starp institūcijām un speciālistiem ir svarīgākais priekšnosacījums šī mantojuma saglabāšanā.

Kursi notiks darbnīcu veidā, un tos vadīs starptautisku ekspertu komanda. Darbnīcas tiks veidotas, ņemot vērā dalībnieku vajadzības un profesionālās intereses. To saturs balstīsies uz tiem audiovizuālo materiālu saglabāšanas un pieejamības veicināšanas projektiem, kuros dalībnieki ir iesaistīti. Darbnīcās tiks aplūkotas tēmas, kuras palīdzēs attiecīgo projektu īstenošanā un rosinās dalībniekus pārdomāt kopīgos izaicinājumus, kā arī sekmēs pielāgotu stratēģiju izveidi mantojuma saglabāšanai un izmantošanai katrā individuālajā gadījumā.

Kursi paredzēti dažādu institūciju pārstāvjiem, kuri strādā ar skaņas ierakstu un attēlu kolekcijām, izglītības programmām un informācijas tehnoloģijām. To mērķis ir piesaistīt speciālistus, kuri ir ieinteresēti iegūt padziļinātāku izpratni par to, kā dažādas kultūras institūcijas var nodrošināt skaņas ierakstu un attēlu kolekciju saglabāšanu un izmantošanu.

Kursi notiks angļu valodā, un to dalības maksa ir 600 eiro. Kursu dalībniekiem pašiem jāsedz savi ceļa, uzturēšanās un apmešanās izdevumi, tomēr, izvērtējot materiālo nepieciešamību un pieejamos līdzekļus, ICCROM var izskatīt iespēju segt dalībnieku uzturēšanās vai apmešanās izmaksas.

Kursiem iespējams pieteikties līdz šī gada 17. martam, nosūtot savu pieteikuma anketu elektroniski (soima2017@iccrom.org).

Papildu informācija par kursiem un pieteikuma anketa ir pieejama šeit.

Vairāk informācijas par SOIMA programmu pieejama šeit.