EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.03.17.

Iespēja arheologiem, arhitektiem, restauratoriem u.c. pieteikties akmens konservācijas kursiem

No 9. oktobra līdz 8. decembrim Mehiko un Čikanā, Meksikā, notiks 20. starptautiskie akmens konservācijas kursi. Tos organizē Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM) un Nacionālais antropoloģijas un vēstures institūts (INAH). Kursu mērķis ir uzlabot akmens saglabāšanas praksi starptautiskā līmenī, sniedzot informāciju un praktisku pieredzi efektīvāko akmens konservācijas un saglabāšanas metožu pielietojumā, kā arī nodrošinot izpratni par piemērotākajām ilgtermiņa pārvaldības stratēģijām akmens sairšanas un degradācijas novēršanai.

Kursu mērķauditorija ir cilvēki, kas nodarbojas ar konservācijas jautājumiem profesionālā līmenī un pārstāv dažādas nozares (piemēram, arheologi, arhitekti, restauratori u.c.). Kursos varēs piedalīties līdz 20 dalībniekiem no dažādām valstīm. Kursu laikā paredzēta aktīva līdzdalība un savstarpēja dalībnieku pieredzes apmaiņa akmens konservācijas jomā.

Kursus organizē starptautiska ekspertu komanda, kas vairāku nedēļu garumā vadīs praktiskās nodarbības un teorētisku lekciju ciklu, kas notiks Mehiko un Maiju arheoloģisko izrakumu vietā Čikanā, Meksikā. Kursu programmā iekļautas sekojošas tēmas:

• Konservācijas principi un teorijas;
• Akmens mantojums Meksikā;
• Akmens materiāla apzināšana un metodika;
• Akmens saglabāšanas tehnikas;
• Dokumentācija;
• Konservācijas stratēģiju izveide tūlītējai un ilglaicīgai akmens saglabāšanai un apkopei;
• Akmens saglabāšanas projektu organizēšana.

Kursu dalībniekiem jābūt labām angļu valodas zināšanām un vismaz piecu gadu pieredzei konservācijas jomā. Kursu dalības maksa ir 900 eiro. Dalībniekiem papildus jāsedz izmaksas, kas saistītas ar ceļa izdevumiem uz Meksiku, kā arī iekšzemes lidojumu izmaksas. Aptuvenā summa, kas nepieciešama, lai segtu iekšzemes lidojumus un uzturēšanās izmaksas ir 2700 eiro. Nepieciešamības gadījumā kursu organizētāji tā dalībniekiem var piedāvāt nelielu finansiālu atbalstu.

Lai pieteiktos kursiem līdz 2017. gada 30. aprīlim uz e-pastu – stonecourse17@iccrom.org, nepieciešams nosūtīt pieteikuma anketu, profesionālo dzīves gājumu, kā arī ziņojumu angļu valodā (3.-5. lpp.) par sekojošiem jautājumiem:

1. Raksturojiet organizāciju, kurā strādājat un tās lomu akmens saglabāšanā, konservācijā Latvijā. Raksturojiet, kāda veida mantojuma saglabāšanā attiecīgā organizācija ir iesaistīta – būvju (nekustamais mantojums), kolekciju (kustamais mantojums), arheoloģisko artefaktu utml.
2. Raksturojiet akmens saglabāšanas projektu, kurā esat aktīvi iesaistīts vai esat bijis iesaistīts. Pievienojiet projekta aprakstu (mērķi, partneri, atbalstītāji, utt.), aprakstu par grūtībām projekta īstenošanā un izveidoto darbības stratēģiju.
3. Ar kādiem citiem projektiem vai piemēriem Jūs varētu dalīties zināšanās?
4. Kāds ir Jūsu lielākais sasniegums akmens konservācijas, saglabāšanas jomā? Lūdzu, aprakstiet šo sasniegumu un izskaidrojiet, kāpēc tas Jums ir svarīgi.

Papildu informācija par kursiem un pieteikuma anketa pieejama šeit.