EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.08.13.

Iesniegts Latvijas ziņojums par Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību īstenošanu

   Šī gada 31. jūlijā UNESCO Pasaules mantojuma centram tika iesniegts Latvijas periodiskais ziņojums par Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību īstenošanu (Ziņojums).
Kā UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību (Konvencija) dalībvalsts Latvijas apņemas katrus sešus gadus ziņot par to, kā šī Konvencija tiek īstenota. Ziņojums sastāv no divām sadaļām. Ziņojuma pirmā daļa ir veltīta vispārējai informācijai par Konvencijas dalībvalstu kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas ietvaru un stāvokli, pieņemtajiem tiesību aktiem un administratīvajiem noteikumiem tā aizsardzībai, kā arī vispārējo kultūras un dabas mantojuma politiku un pasākumiem, kas veikti Konvencijas mērķu īstenošanai. Savukārt, otrā ziņojuma sadaļa sniedz detalizētu informāciju un analīzi par valstu teritorijās esošo Pasaules mantojuma vietu saglabāšanas stāvokli un pasākumiem to popularizēšanai. Latvijā pašlaik atrodas divas Pasaules mantojuma vietas - Rīgas vēsturiskais centrs, par ko Ziņojums sagatavots un iesniegts jau šogad, un Strūves ģeodēziskais loks, par kuru Ziņojumu plānots iesniegt nākamgad.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kā Ziņojuma sagatavošanas koordinējošā iestāde vēlas pateikties visām kultūras un dabas mantojuma aizsardzības, saglabāšanas un popularizēšanas institūcijām, kas piedalījās Ziņojuma sagatavošanā: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Dabas aizsardzības pārvaldei, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, Rīgas domes institūcijām: Rīgas pilsētas būvvaldei, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Pašvaldības aģentūrai „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, kā arī Jēkabpils un Ērgļu pašvaldībām.