EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.07.15.

Iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iesniegti divi pieteikumi

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

Iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iesniegti divi pieteikumi. Pieteikto Latvijas kultūras un dabas pieminekļu atbilstību UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību kritērijiem, kā arī autentiskuma un integritātes prasībām izvērtēs par kultūras un dabas mantojumu atbildīgās valsts institūcijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) pieaicinātie neatkarīgi eksperti. Tad UNESCO LNK Asamblejas lēms par to iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts ir Latvijas izcilāko kultūras un dabas pieminekļu veidota izlase, ko nākotnē ir iespējams nominēt starptautiskajam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam. Savukārt UNESCO Pasaules mantojuma saraksts ietver unikālas un autentiskas mantojuma vietas, kam piemīt universāla nozīmē cilvēces un mūsu planētas dabas procesu attīstības vēsturē. Pašlaik starptautiskajā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautas 1031 kultūras un dabas mantojuma vietas visā pasaulē.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts ir uzskatāms par kvalitātes zīmi, kas pierāda, ka tajā iekļautās kultūras un dabas vērtības pilnībā vai daļēji atbilst UNESCO Konvencijā par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību noteiktajiem kritērijiem. Iekļaušana nacionālā līmeņa sarakstā ir obligāts priekšnosacījums nominācijas tālākai virzībai uz starptautisko UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu. Vienlaikus atrašanās nacionālajā sarakstā uzliek par pienākumu mantojuma vietas pārvaldītājiem ieviest un īstenot mantojuma saglabāšanā, aizsardzībā un veicināšanā starptautiskos labās prakses standartus.

Vairāk informācijas par UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstu.