EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.06.17.

Drīz noslēgsies pieteikšanās UNESCO Radošo pilsētu tīklam

Līdz 2017. gada 16. jūnijam iespējams pieteikties UNESCO Radošo pilsētu tīklam (turpmāk Tīkls). Tīkls tika izveidots 2004. gadā ar mērķi veicināt starptautisko sadarbību starp pilsētām, kuras radošumu ir atzinušas par instrumentu ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā. Radošo pilsētu tīkls ir arī viena no UNESCO pamatiniciatīvām ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanai, kā arī Jaunās Pilsētvides attīstības programmas iedzīvināšanai vietējā līmenī.

Pašlaik Tīklam pievienojušās 116 pilsētas no 54 valstīm, un tās darbojas vienā no septiņām jomām: 1) amatniecība un tautas māksla; 2) dizains; 3) kino; 4) gastronomija; 5) literatūra; 6) mediju māksla; 7) mūzika. Pievienojoties Tīklam, pilsētas apņemas dalīties labajā praksē, attīstīt starppilsētu partnerību, stiprināt iesaisti kultūras dzīvē un veicināt kultūras integrāciju ilgtspējīgas attīstības plānos un stratēģijās.

Pilsētām, kuras vēlas pieteikties dalībai Tīklā, pieteikums elektroniski jāiesniedz UNESCO Sekretariātam (ccnapplications@unesco.org) līdz 16. jūnijam (pēc Centrāleiropas laika), izmantojot veidlapu, kura ir pieejama Tīkla mājaslapā. Pilsētām piesakoties, jāizvēlas viens no virzieniem, kurā tās Tīkla ietvaros vēlas darboties. Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc termiņa beigām, būs nepilnīgi vai tiks saņemti citā formātā, netiks izvērtēti.

Tiklā uzņemtās pilsētas tiks paziņotas UNESCO mājaslapā 2017. gada 31. oktobrī.