EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.01.13.

Digitalizē ICCROM un ICCM publikācijas

ICCROM (Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs) bibliotēka un Komunikācijas nodaļa sākusi jaunu digitalizācijas projektu, lai padarītu plāšāk pieejamas jaunākās ICCROM un ICCM (Starptautiskā mozaīku saglabāšanas padome) publikācijas ikvienam interesentam internetā.

Šādi ICCROM vēlas paplašināt izglītošanu, padarot līdz šim ierobežoti izmantojamas publikācijas plašāk pieejamas. Tas īpaši noderīgi būs studentiem un profesionāļiem, kuri darbojas kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas jomā.

Tiks digitalizētas aptuveni 80 nozīmīgākās publikācijas, kas aptver laiku no 1960. līdz 2005. gadam. Tās būs pieejamas ICCROM mājas lapā un specializētajās datubāzēs ICOMOS Open Archive: E-prints for Cultural Heritage.

Vairāk informācijas par projektu