EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.11.13.

Dace Melbārde atklās Apvienoto Nāciju radošās ekonomikas ziņojumu

Šodien, 14. novembrī UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesijas ietvaros Latvijas kultūras ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente - Dace Melbārde svinīgi atklās Apvienoto Nāciju organizācijas ziņojumu par radošo ekonomiku. Ziņojumu sagatavojusi un izdevusi UNESCO un Apvienoto Nāciju Attīstības programma. Tas uzsver radošuma ekonomikas nozīmību attīstības valstīs lokālā līmenī, analizējot politiku, praksi un tendences.

Radošā ekonomika ir ne tikai viens no visstraujāk augošajiem globālās ekonomikas sektoriem, bet arī pārveidojošs spēks, kas rada jaunas darba vietas, ienākumus un vairo eksportu. Esošais attīstības scenārijs, nosaka, ka nepieciešams meklēt jaunus rīcības virzienus, kas balstīti inovācijās un radošumā. Attīstības valstis pierāda, ka šādi radoši risinājumi tiek īstenoti ierobežotu investīciju, kapacitātes un infrastruktūras apstākļos.

Ziņojuma rezultāti tiks prezentēti starptautiskajās debatēs par kultūras lomu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un Apvienoto Nāciju attīstības stratēģiju pēc 2015. gada. Galvenā ziņojuma mērķauditorija ir lēmumu pieņēmēji, kuriem nepieciešams parādīt, kādi ir galvenie faktori veiksmīgā radošās ekonomikas iniciatīvu īstenošanā.

No šī gada 5.-20. novembrim Parīzē notiek UNESCO Ģenerālās konferences 37.sesija. Tās ietvaros dalībvalstis pieņems svarīgākos lēmumus, kas noteiks turpmāko organizācijas attīstību. Ģenerālās konferences darbs tiek organizēts 6 komisijās, kas izvērtē attiecīgā UNESCO sektora stratēģiju, programmas un budžetu. Kultūras komisiju pirmo reizi vadīs Latvijas pārstāve – Dace Melbārde.

Vairāk informācijas.