EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.10.13.

Baltijas jūras reģiona mantojuma eksperti viesojās Rīgā

No šī gada 1. līdz 2. oktobrim Rīgā notika projekta „UNESCO Pasaules mantojums Baltijas jūras reģionā – sadarbība labklājībai” ekspertu sanāksme. Projekta mērķis ir pilnveidot un stiprināt mantojuma vietu ekspertu sadarbības tīklus, kā arī izstrādāt ietvaru turpmākiem, ar UNESCO Pasaules mantojumu saistītiem, projektiem.

Uz otro projekta sanāksmi Rīgā bija pulcējušies vairāk kā 20 ekspertu no dažādām UNESCO Pasaules mantojuma vietām Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Polijā. Sanāksmes laikā tika prezentētas starptautisko sadarbības projektu idejas, kā arī apspriesti jautājumi par nozares ekspertu tīkla pilnveidi. Visiem dalībniekiem bija arī lieliska iespēja doties ekskursijā pa Rīgas vēsturisko centru, kas ir UNESCO mantojuma vieta kopš 1997. gada.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sanāksmes ietvaros, aicināja ekspertus sadarboties mantojuma izglītības veicināšanā, iepazīstinot ar UNESCO Asociēto skolu projektu Latvijā. „UNESCO Pasaules mantojums ir spēcīgs zīmols, kas piešķirts vairāk kā 900 vietām visā pasaulē ar izcilu universālu vērtību. Lai gan katra UNESCO Pasaules mantojuma vieta ir unikāla, Baltijas jūras reģiona mantojuma vietas vieno kopēja vēsture, vērtības un identitāte, un tas labi atspoguļojas reģionam raksturīgajā mantojumā. Kopējas vērtības un redzējums par mantojuma izglītības attīstību nākotnē ir lielisks pamats turpmākai veiksmīgai sadarbībai ar citām Baltijas jūras reģiona mantojuma vietām”, stāsta UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca.

Projektu „UNESCO Pasaules mantojums Baltijas jūras reģionā – sadarbība labklājībai” finansē Zviedrijas institūts, īstenojot Baltijas jūras reģiona attīstības stratēģiju. Pasākuma organizatori: Gotlandes grāfistes valsts administrācija, UNESCO LNK, Rīgas dome.