EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.03.20.

ATCELTS: Notiks starptautiska zinātniska konference “Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi”

2020. gada 19. martā no plkst. 9.30 līdz 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā notiks starptautiska zinātniska konference “Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi”. Konferences mērķis ir analizēt un izgaismot mākslas un kultūras izglītības daudzveidīgos devumus un lomas indivīda, kopienas un nacionālā līmenī.

Piecpadsmit valstu pētnieki, kā arī Latvijas kultūrpolitikas veidotāji un jomas praktiķi dalīsies pieredzē un secinājumos par mākslas un kultūras izglītības teorētiskajiem, praktiskajiem un komunikācijas aspektiem.

Konferences programmā paredzēta plenārsēde, notiks divas paneļdiskusijas, kā arī darbs trīs paralēlās tematiskajās sesijās.

Konferences ievada daļā referātu prezentēs mākslas izglītības pētnieks profesors Pīters Guzuasis (Peter Gouzouasis) no Britu Kolumbijas universitātes Kanādā. Profesors P. Guzuasis dalīsies ar savu pētījumu rezultātiem par to, kā mākslas mācību priekšmetu apguve un mākslinieciskā pašizpausme ietekmē mācību sekmes citos vispārizglītojošās skolas mācību priekšmetos.

Starptautisko zinātnisko konferenci “Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi” rīko Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir Latvijas pārstāvji starptautiskajā tīklojumā ENO (The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education), sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Kanādas vēstniecību Latvijā.  

Plašāk: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/konferences/citas-konferences/starptautiska-zinatniska-konference-makslas-izglitibas-un-kultur/