EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.04.17.

Ar mantojuma izglītības akciju atklāj jauno “Darini kalendāru” konkursu

Jaunieši un skolotājas no Liepupes vidusskolas fotodarbnīcā. Foto: Roberts Vidzidskis

 

Lai rosinātu bērnus un jauniešus iepazīt un izzināt kultūras mantojumu, arī Latvijā tiks īstenota mantojuma izglītības akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”, kas veltīta jaunajam “Darini kalendāru” konkursam. Tā ir nacionāla līmeņa iniciatīva vispasaules UNESCO kampaņas #Unite4Heritage ietvaros un sniedz atbalstu arī pedagogiem kultūras mantojuma jautājumu integrēšanā mācību saturā.

 

Akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” atklāta trešdien, 12. aprīlī. Tajā Latvijas skolas vecuma bērni un jaunieši aicināti iepazīt vietējās kultūras mantojuma vērtības un apzināties to nozīmīgumu. Akcijas ietvaros tās dalībnieki, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, aicināti veidot fotokolāžas, kas atklāj kultūras vērtību lomu identitātes veidošanā. Akcija notiks no šā gada 12. aprīļa līdz 29. septembrim. Visas fotokolāžas un ar tām saistītos mantojuma stāstus būs iespējams aplūkot speciālā akcijas vietnē www.darini.lv. Labākie akcijai iesniegtie darbi tiks iekļauti ceļojošajā izstādē, kā arī īpašā 2018. gada kalendārā.

Kampaņa #Unite4Heritage mudina cilvēkus iepazīt savas un citu tautu mantojuma vērtības un vienlaicīgi nosodot kultūras mantojuma iznīcību Tuvajos Austrumos. Kampaņas dalībnieki visā pasaulē ar dažādu aktivitāšu palīdzību pauž savu morālo atbalstu pasaules mantojuma saglabāšanai. ”Kultūras objektiem ir universāla vērtība, tie pieder mums visiem, un mums visiem tie ir jāizsargā. Mēs nerunājām tikai par akmeņiem un ēkām, mēs runājam par vērtībām, idejām un piederības sajūtas veidošanu”, tā, atklājot kampaņu #Unite4Heritage, uzsvēra UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova.

Akcijas “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” atklāšanas pasākumā organizatori prezentēja akcijas ideju un uzdevumu, iepazīstināja ar Latvijas arheoloģiskā mantojuma aizsardzību, kā arī pedagogiem un jauniešiem piedāvāja iespēju piedalīties mantojuma fotoeksperimentos un doties ekskursijās pa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

Akciju rīko UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK), izglītības uzņēmums “Lielvārds”, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Vairāk informācijas par akciju: www.darini.lv.

Papildu informācijai:
Ieva Švarca
UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: i.svarca@unesco.lv