EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.01.16.

Aicina uz apmācību kursu par cilvēktiesībām un kapacitātes celšanu mantojuma pārvaldībā

Kultūras un dabas mantojuma pārvaldībā strādājošie speciālisti no Baltijas un Skandināvijas valstīm aicināti pieteikties Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) Norvēģijas nacionālās nodaļas un Oslo universitātes Norvēģijas Cilvēktiesību centra (NCHR) apmācību kursam “Cilvēktiesības un kapacitātes celšana mantojuma pārvaldībā”, kas notiks no šī gada 14. līdz 18. martam.

Pēdējo gadu laikā UNESCO Pasaules mantojuma centrs ir aktīvi sadarbojies ar dažādām mantojuma ekspertu padomdevējinstitūcijām (ICOMOS, Starptautisko kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centru, Starptautisko dabas un dabas resursu aizsardzības savienību), lai starptautiskajā kultūras un dabas mantojuma pārvaldības praksē arvien ciešāk integrētu cilvēktiesību pieeju, kas nodrošina tradīcijās balstītu mantojuma izpratni, kopšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Nedēļu ilgajā apmācību kursā piedalīties aicināti kultūras un dabas mantojuma pārvaldībā strādājošie Baltijas un Skandināvijas valstu eksperti.

Kursu laikā tiks apskatīti šādi temati:
• ieskats starptautiskajā cilvēktiesību sistēmā – institūcijas, to funkcijas, materiālās tiesības un to piemērošanas mehānismi;
• padziļināts ievads mantojuma tiesībās un atbilstošajās kultūras tiesībās, kā arī ieskats Apvienoto Nāciju Organizācijas un UNESCO institucionālajā ietvarā;
• instrumenti uz tiesībām balstītu metožu ieviešanā Pasaules mantojuma vietu pārvaldībā.

Interesenti aicināti pieteikties elektroniski, sūtot savu CV uz info@icomos.no līdz šī gada 15. janvārim.