EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.04.13.

Aicina pieteikties UNESCO pilsētas spēlei 2013 “Alekšupītes stāsti”

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeju, Kuldīgas novada galveno bibliotēku, UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolām Kuldīgā un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju novada skolēnus aicina dalībai UNESCO pilsētas spēlē!

Alekšupīte ir nozīmīga Kuldīgas dabas vērtība, pilsētas atpazīstamības zīme un liecība par vēsturiski veidotu cilvēka vidi: pilsētas iedzīvotājiem, iemūrējot upes ieleju laukakmeņos un apdzīvojot tās krastus, izveidojusies savdabīga “pilsēta ūdenī”. Jau kopš pilsētas pirmsākumiem Alekšupītes ūdens izmantots rūpniecības procesu nodrošināšanai. Kuldīgas vēsturiskajā centrā ap Alekšupīti ir saglabājusies viengabalaina un harmoniska ielu apbūve, kas veidojusies jau sākot ar 17.-18. gs. Šobrīd apbūves pamatā dominē 19.gs. II puses un 20.gs. sākumā būvētas ēkas uzskatāmi attēlojot pilsētas uzplaukuma periodu.
Šī gada UNESCO pilsētas spēles tēma veltīta notikumiem, stāstiem, objektiem un faktiem, kas saistīti ar Alekšupīti kā dabas, kultūras un vēstures liecību, lai uzsvērtu daudzveidīgā mantojuma daudzveidību un ietekmi vietas vēsturē.

UNESCO pilsētas spēle tiek organizēta jau piekto gadu un tās mērķis ir pievērst iedzīvotāju, īpaši skolēnu un jauniešu uzmanību Kuldīgas kultūras mantojumam kā pasaules vērtību kopuma sastāvdaļai, izzinot to aktīvā un saistošā veidā, izmantojot spēles elementus.

Pieteikšanās spēlei notiek elektroniski sūtot aizpildītu anketu līdz 9. maija plkst. 17:00. Pieteikuma anketa un spēles nolikums pieejams šeit vai sazinoties pa e-pastu: inta.jansone@kuldiga.lv.