EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.06.19.

Aicina pieteikties koka konservācijas tehnoloģijas kursiem Norvēģijā

No 2020. gada 14. aprīlim līdz 16. jūnijam jau 19. reizi Oslo, Norvēģijā notiks starptautiskie koka konservācijas tehnoloģijas kursi. To mērķauditorija ir koka konservācijas speciālisti un dalība kursos ir bezmaksas. Kursus organizē Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM) sadarbībā ar Norvēģijas Kultūras mantojuma direkciju un Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāti.

Kursu mērķis ir veicināt pētniecību un izpratni par koka saglabāšanas un konservācijas jautājumiem, ko dalībniekiem būtu iespējams izmantot savā profesionālajā darbībā attiecīgajā valstī.

Galvenie kursu uzdevumi ir:

·     sniegt pamatzināšanas par koku, tā apstrādi un izmantošanu;

·     sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kuras nepieciešamas, lai noteiktu nolietošanās iemeslu un piemērotāko koka konservācijas un restaurācijas metožu izvēli;

·     paplašināt dalībnieku izpratni par dažādiem koka saglabāšanas un konservācijas aspektiem un pieejām;

·     savest kopā speciālistus no dažādām pasaules valstīm un kultūrām, lai tie dalītos pieredzē par metodēm un pieejām, kuras iespējams izmantot koka konservācijā un kokmateriālu izmantošanā.

Kursu laikā tiks skatīts plašs starpdisciplināru tēmu loks, kas skar gan koka ēku, gan priekšmetu konservāciju, pievēršoties teorētiskiem un praktiskiem saglabāšanas aspektiem. Kursu laikā paredzēta arī interesantāko un nozīmīgāko Norvēģijas koka kultūras mantojuma vietu apskate.

Kursi notiks divās daļās: sešu nedēļu attālinātā apmācībā tiešsaistē, kuras laikā dalībniekiem būs jāizpilda dažādi uzdevumi un jāsagatavo rakstiski uzdevumi; četru nedēļu praktiskajās nodarbībās, kuru laikā notiks lekcijas, praktiski saglabāšanas uzdevumi, lauka darbs, muzeju apmeklējumi un ekskursijas.

Lai saņemtu sertifikātu par dalību, kursu beigās jākārto eksāmens, pie kura tiek pielaisti dalībnieki, kuri aktīvi iesaistījušies gan tiešsaistes apmācībās, gan apmeklējuši visas praktiskās nodarbības klātienē. Sekmīgas eksāmena nokārtošanas gadījumā tiek piešķirti 15 kredītpunkti.

Dalība kursos ir bezmaksas, tomēr dalībniekiem ir jāsedz ceļa un uzturēšanas izmaksas Norvēģijā. Kursu organizatori dalībniekiem nodrošina bezmaksas izmitināšanu. Izvērtējot dalībnieka materiālo stāvokli, organizatori var izskatīt iespēju piešķirt stipendiju daļējai izmaksu segšanai.

Lai pieteiktos kursiem, kandidātiem jābūt vismaz trīs gadu pieredzei koka saglabāšanā. Kursi notiks angļu valodā, tādēļ kandidātiem nepieciešams arī valodas zināšanas apstiprinošs sertifikāts. Vietu skaits kursos ir ierobežots, līdz 20 dalībniekiem.

Lai pieteiktos kursiem, līdz šī gada 2019. gada  30. septembrim uz e-pasta adresi – wood2020@iccrom.org jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa, CV (angļu valodā) un apraksts par pretendenta iesaisti projektā, kas saistīts ar koka konservāciju.

Papildu informācija par kursiem pieejama šeit: https://www.iccrom.org/courses/19th-international-course-wood-conservation-technology-icwct-2020

Papildu jautājumiem ieteicams sazināties ar Norvēģijas Kultūras mantojuma direkciju, rakstot uz e-pastu: anne.nyhamar@ra.no.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante