EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.11.18.

Aicina pieteikt nominācijas UNESCO svinamo gadadienu kalendāram 2020. – 2021. gadam

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija pēc UNESCO ģenerāldirektores Odrijas Azulē ierosinājuma aicina virzīt UNESCO svinamo gadadienu kalendāram īpašus notikumus un personību apaļās jubilejas, kas atzīmējamas 2020. - 2021. gada periodā.

“Iniciatīvas mērķis ir izcelt UNESCO dalībvalstu nozīmīgos notikumus, kas bijuši izšķiroši jaunu ideju virzībai, kā arī izcelt personības, kas ar savu darbu devušas ieguldījumu izglītības, zinātnes, kultūras un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca. Līdz šim Latvija iniciatīvai pieteikusi 13 savu īpašo notikumu un personību gadadienas, tostarp Raiņa un Aspazijas 150. gadadienu, Jaņa Rozentāla 150. gadadienu, Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadienu, kā arī citas nozīmīgas jubilejas.

Nominētajām gadadienām jāatbilst vairākiem UNESCO noteiktiem kritērijiem:

·     gadadienām neapstrīdami jābūt saistītām ar UNESCO ideāliem un misiju izglītībā, kultūrā, dabas zinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī jāsimbolizē starpkultūru dialogs, tolerance un miera kultūra;

·     nominēto personu darbībai jābūt patiesi universālai, un nominētajiem notikumiem jābūt globāla vai vismaz reģionāla rakstura, neapstrīdami izceļot to nozīmi ārpus vienas valsts robežām, lai spētu atspoguļot kultūru daudzveidību, vērtības un ideālus, par kuriem iestājas UNESCO;

·     gadadienām jāsaistās ar apaļām jubilejām – 50, 100, 150, 200 gadu utt.;

·     gadadienas atzīmēšanai jābūt izstrādātai programmai, paredzot tajā dažāda veida pasākumus (konferences, izstādes, lasījumus un citas aktivitātes), no kuriem vismaz vienam pasākumam jābūt starptautiska mēroga. Pieteikumā jānorāda aptuvens laika grafiks un paredzētie līdzekļi aktivitāšu īstenošanai;

·     gadadienas nominācijai jābūt atbalstītai vismaz no divām citām valstīm, ar kurām tā saistīta.

Jāņem vērā, ka netiks izskatītas nacionāla mēroga personību un notikumu gadadienas, dažādu institucionālu režīmu vai valstu dibināšana, neatkarības atjaunošana, tāpat kā gadadienas, kas saistītas ar nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām, kuru izcelsmi ir sarežģīti definēt laikā, vai militāra rakstura notikumiem.

Katra valsts var iesniegt ne vairāk kā divus gadadienu pieteikumus, no tiem vismaz vienam būtu vēlams izcelt dzimumu līdztiesības idejas. Visus UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai iesniegtos priekšlikumus izskatīs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja, izvērtējot, kuri divi no tiem, tiks nodoti tālākai vērtēšanai UNESCO.

Priekšlikumi gadadienu nominācijām iesniedzami, sūtot elektroniski aizpildītu pieteikuma formu (pieejama lejuplādei www.unesco.lv vietnē zem šīs publikācijas) līdz šī gada 1. decembrim uz e-pastu: office@unesco.lv

Lejuplādējamie dokumenti: