EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.06.15.

Aicina piedalīties seminārā par nemateriālā kultūras mantojuma tiesību aspektiem

Foto no LNKC krājumiem

29. jūnijā Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas “Zirgu pasta” ēkā, Dzirnavu ielā 46 noritēs starptautisks pētniecības seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums: nacionālās un subjektīvās tiesības”. Tas būs veltīts Eiropā un citos pasaules reģionos aktuāliem nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jautājumiem un pulcēs starptautiski atzītus zinātniekus un jaunos pētniekus no Francijas, Lielbritānijas, Irānas, Igaunijas un Latvijas.

Pētniecības semināra intereses lokā būs nemateriālā kultūras mantojuma tiesību saiknes ar citām tiesību jomām – cilvēktiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām, vides tiesībām un kultūras mantojuma tiesībām.

Nemateriālā kultūras mantojuma tiesībām veltītā diskusija noritēs laikā, kad Latvija ir viena no UNESCO Starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai dalībvalstīm (2012.–2016.) un kad Latvijā tiek izstrādāts Likums par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Starptautisko aktualitāti savukārt raksturo UNESCO Sekretariāta Parīzē uzsāktais darbs pie valstu nacionālo politiku un tiesību jaunrades izvērtējuma, lai izstrādātu ieteikumus nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas nacionālo politiku un tiesību jautājumos. Pie šādas izpētes pēc UNESCO aicinājuma darbojas vairākas ekspertes, kas piedalīsies Rīgā gaidāmajā seminārā.

Pētniecības seminārs noritēs latviešu, franču un angļu valodā, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā. Piedalīties aicināts ikviens interesents, reģistrējoties elektroniski šeit: ej.uz/osmoze (tālr. 67140175, e-pasts admin@lka.edu.lv).

Pētniecības seminārs rīkots ar Starptautiskās asociācijas kultūras mantojuma tiesību un mākslas tiesību pētniecībai (fr. Société internationale pour la recherche sur le droit du patrimoine culturel et le droit de l’art) atbalstu un sadarbībā ar Latvijas un starptautiskajiem institucionāliem partneriem – Politikas sociālo zinātņu pētījumu institūtu, Nacionālo zinātniskās pētniecības centru (Francija), Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, Latvijas Nacionālo kultūras centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Francijas Institūtu Latvijā, Kuldīgas novada Domi, Kuldīgas novada muzeju un žurnālu “Jurista Vārds”. Seminārs rīkots ar Latvijas-Francijas zinātniskās sadarbības programmas “Osmoze”, Valsts pētījumu programmas “Habitus”, Valsts Kultūrkapitāla fonda un UNESCO Līdzdalības programas atbalstu.

Papildu informācija:
Latvijas Kultūras akadēmijas
Ārējo sakaru un komunikācijas nodaļa
info@lka.edu.lv, 67114807
 

Lejuplādējamie dokumenti: