EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.08.11.

Aicina iesaistīties kultūras daudzveidībai veltītā Facebook kampaņā


Turpinot aktivitātes par godu starptautiskajai dienai „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, UNESCO un ANO Civilizāciju alianse (UNAOC) aicina ikvienu pasaules iedzīvotāju iesaistīties globālā kampaņā sociālajā tīklā Facebook, lai veicinātu kultūras daudzveidību un iekļaušanu.

Kampaņa „Paveic vienu lietu daudzveidības un iekļaušanas labā” („Do ONE thing for Diversity and Inclusion”) aicina cilvēkus veikt vienu darbību, kas attiecas uz viņu pašu dzīvi un ikdienu un saistīta ar kultūras dažādību vai iekļaušanas jautājumiem – piemēram, caur kultūras, kino, pārtikas industriju piedāvātajām iespējām vai muzejos un mācību kursos iepazīt citas kultūras vai valstis, kā arī veltot laiku brīvprātīgam darbam, kas veicina šādas aktivitātes citu cilvēku ikdienā u.tml.

Kampaņas vietne ir atklāta sociālajā tīklā Facebook, kas kalpo kā platforma, lai cilvēki visā pasaulē varētu dalīties savā pieredzē un informācijā, izvietot ziņas un video.

Vairāk informācijas UNESCO mājas lapā.

Par starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” atzīts 21. maijs, aicinot pasaules valstu sabiedrības apzināties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi gan atsevišķu kultūras izpausmju ziņā, gan to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.

Arī Latvija aktīvi līdzdarbojas UNESCO rosinātajās aktivitātēs, lai veicinātu diskusiju par kultūras daudzveidību, kā arī sekmētu bagātīgu un uz savstarpēju cieņu balstītu šī jēdziena izpratni. Tā, piemēram, šogad Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas sadarbības nostiprināšana radošo industriju jomā ir būtisks apliecinājums skaidrai Latvijas nostājai, kas atzīst kultūras un radošo izpausmju lomu ekonomikas attīstībā. Ministriju parakstītais nodomu protokols par sadarbību radošās industrijas politikas jomā, ir atbalsts radošās industrijas attīstībai un sniedz iespēju veicināt kultūras izpausmju daudzveidību, apzinoties radošuma ekonomisko potenciālu.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv