EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.01.13.

Aicina iesaistīties Dzimtās valodas dienai veltītā kampaņā “Trāpīt laikā!”

R. Blaumaņa darba galds "Braku" memoriālmuzejā.

Ik gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tās mērķis ir uzsvērt valodu un kultūru daudzveidību, veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu.

“Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. No dzimtās valodas sākas personības atklāsmes un pilnveides ceļš. Tāpēc ir tik svarīgi kopt un atbalstīt savu dzimto valodu, katram sākot ar sevi pašu, savu attieksmi, kā arī cienot citu dzimto valodu,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika.

Īpaši spilgti un emocionāli valoda dzīvo rakstniecībā. Tāpēc šogad, atzīmējot Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienu, kas ir iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā, un novērtējot rakstnieka bagāto literāro mantojumu, Starptautiskajā dzimtās valodas dienā UNESCO LNK aicina pievērsties Rūdolfa Blaumaņa daiļradei un „trāpīt laikā”, meklējot un atrodot viņa populārajos un mazāk zināmos darbos – lugās, dzejoļos, novelēs, stāstos, literārajās pasakās, atziņās un vēstulēs – 21. gadsimta cilvēkam un sabiedrībai aktuālo tematiku un problēmjautājumus.

Kampaņā “Trāpīt laikā!” UNESCO LNK sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu valodas aģentūru aicina skolas, biliotēkas, nevalstiskās organizācijas, interešu centrus, jauniešu organizācijas u.c. organizēt Rūdolfa Blaumaņa darbu lasījumus, iestudēt nelielus uzvedumus, rīkot daiļrunas konkursus, radošas darbnīcas, veidot animācijas filmas, īsfilmas, kā arī īstenot jebkuras citas aktivitātes, kurās vērtēt, diskutēt, izspēlēt un „piedzīvot” Rūdolfa Blaumaņa daiļradi ne tikai kā 19. gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma vēstures liecību, bet arī kā 21. gadsimta sabiedrības aktuālas pieredzes avotu.

Jebkurā no šīm mākslinieciskās izpausmes formām UNESCO LNK īpaši aicina pievērst uzmanību valodai ne tikai kā saziņas līdzeklim, bet arī kā personības pašizpausmei un pilnveidošanās iespējai, piemēram, izkopjot uzstāšanās mākslu vai prasmi argumentēti diskutēt. Īpaši interesanti būtu uzzināt, kādus aicinājumus starpkultūru dialogiem Latvijā un pasaulē mūsdienu jaunieši saskata Rūdolfa Blaumaņa daiļradē.

Pasākumu rīkotāji aicināti tos pieteikt līdz 15. februārim , nosūtot e-pastu UNESCO LNK uz i.dalbina@unesco.lv.

Papildu informācijai:
Ilze Dalbiņa
UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā
Tālr.: 67325109
E-pasts: i.dalbina@unesco.lv