EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.05.19.

3. Vizuālizpratnes nedēļā notiks grāmatas “Vizuālizpratne kā 21. gadsimta kompetence” atklāšanas svētki

Foto: (c) Pixabay

UNESCO mākslas izglītības nedēļas ietvaros šogad no 16. līdz 21. maijam Latvijas Universitātē notiks radošā nedēļa - konference “Vizuālizpratne kā 21. gadsimta kompetence” un astoņas meistardarbnīcas ar starptautisku ekspertu piedalīšanos. Tās laikā notiks grāmatas “Vizuālizpratne kā kompetence” atklāšana, ko apmeklēs arī Eiropas Mākslas un kultūras izglītības observatoriju sadarbības tīkla iniciators mākslas izglītības eksperts profesors Ernsts Vāgners (Ernst Wagner).

 “Vizuālizpratnes aktualitāti kā fenomenu izraisījusi strauja tehnoloģiju attīstība un to izraisīta neierobežota komunikācijas iespēja. Līdz ar to izglītības kvalitātes kritērijos ienāk jauni izaicinājumi, viens no kuriem ir vizuālizpratnes kompetence kā caurviju kvalitāte.Vizuālizpratnes nedēļu mērķis ir rosināt interesi par vizuālizpratnes nozīmi mūsdienu attēlu pasaulē un, iedvesmojoties no kultūras mantojuma, radīt jaunas idejas un ilgtermiņā paliekošas vērtības.” norāda Vizuālizpratnes nedēļas vadītāja asociētā profesore Dr. paed. Austra Avotiņa.

Vizuālizpratnes nedēļas laikā būs iespēja dzirdēt mākslas izglītības ekspertu Minhenes Universitātes profesoru Ernstu Vāgneru, kurš ir arī UNESCO katedras koordinators Erlangenas–Nirnbergas universitātē un Eiropas Mākslas un kultūras izglītības observatoriju sadarbības tīkla iniciators. Šajā tīklā iesaistījušās arī trīs institūcijas no Latvijas: Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

“Viena no mūsdienās būtiskākajām kompetencēm izglītībā, kultūrā un mākslā, kā arī uzņēmējdarbībā ir radošā domāšana, un lai to varētu pilnvērtīgi realizēt, ir svarīgi attīstīt vizuālizpratnes kompetenci. Mums ir svarīgi atbalstīt Vizuālizpratnes nedēļu un tās ietvaros rīkotās aktivitātes, lai sabiedrībā sekmētu mērķtiecīgu diskusiju par vizuālizpratnes nozīmi mūsdienu mainīgajos komunikācijas modeļos, tehnoloģijās, izglītības, kultūras un mākslas procesos un darba tirgū,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca.

Radošo nedēļu rīko Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un Kultūras Pedagogu biedrība sadarbībā ar Eiropas Vizuālizpratnes tīklu, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju.

Dalība konferencē un meistardarbnīcās ierobežoto vietu skaita dēļ iespējama ar iepriekšēju elektronisku pieteikšanos: https://forms.gle/Xv2U6LrBPTrE85XNA.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante

Lejuplādējamie dokumenti: