EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.12.11.

2011. gads UNESCO un Latvijā aizvadīts kultūras izpausmju daudzveidības zīmē

2011. gads UNESCO tika aizvadīts kultūras izpausmju daudzveidības zīmē, atzīmējot Vispārējās deklarācijas par kultūras daudzveidību desmitgadi. Vispārējā deklarācija par kultūras daudzveidību tika pieņemta 2001. gadā, bet 2005. gada 20. oktobrī UNESCO Ģenerālā konference pieņēma Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu. Latvija šai Konvencijai pievienojās, apliecinot savu vēlmi un gatavību atbalstīt, noteikt un īstenot politiku un pasākumus, kurus tā uzskata par piemērotiem, lai aizsargātu un veicinātu kultūras izpausmju daudzveidību.

2011. gadā Latvijas vārds izskanējis vairākās ar Konvenciju saistītās diskusijās, mūsu valsts pārstāvji un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) ir izrādījusi iniciatīvas un paudusi savu viedokli par Konvencijas īstenošanas jautājumiem.

Piemēram, Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu Pušu konferences 3. sesijā 2011. gada 14. un 15. jūnijā Parīzē Latvijas delegācija rosināja pievērst vairāk uzmanības Konvencijas īstenošanai Eiropā, tai skaitā Eiropas Savienības politikā. Latvija ir aicinājusi UNESCO dalībvalstis attīstīt diskusiju un pieredzes apmaiņu par Konvencijas īstenošanu, īpaši uzsverot Eiropas Savienības pieredzi, kā arī UNESCO nacionālo komisiju lomu Konvencijas atpazīstamības veicināšanas procesā. Uzverot tieši UNESCO dalībvalstu nacionālo komisiju lomu Konvencijas īstenošanā, Eiropas valstu pieredze tika apskatīta un diskutēta arī UNESCO LNK rīkotajā UNESCO nacionālo komisiju sanāksmē, kas notika Rīgā no šā gada 7. līdz 9. decembrim.

Vieni no redzamākajiem UNESCO LNK atbalstītajiem kultūras daudzveidības projektiem 2011. gadā bija projeks “MultiTalks: daudzas valodas, vairākas identitātes”, kuru īstenoja Eiropas Savienības Nacionālo kultūras institūtu tīkls Latvijā sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Komisijas tulkošanas ģenerāldirektorātu, un starptautiskā ceļojušā izstāde „Krusts – mākslinieka skatījumā”, kas noritēja Rīgā 2011. gada augustā. Izstādi veidoja vairāku Eiropas valstu mākslinieku – Andoras, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Portugāles un Spānijas – darbi, kuros attēlota katra individuālā izpratne par tematu „Krusts”. Latviju tajā pārstāvēja gleznotāja Anitra Bērziņa ar darbu „Krustiem augam bērza saknes, krustiem zvaigznes debesīs” (Latviešu tautasdziesma), Karine Paronjanc ar darbu „Vērša krusts” un Diāna Dimža-Dimme ar darbu „Divas paralēles, kuras krustojās”.

2012. gada pavasarī Latvijai jāiesniedz pirmais ziņojums par UNESCO 2005. gada Konvencijas īstenošanu.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv