EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.11.05.

"Zemgales Ziņas": Jelgavnieki – kultūras mantojuma pētniecības līderosJelgavnieki – kultūras mantojuma pētniecības līderos

Autors: Maruta Jankovska, Zemgales Ziņas
Publicēšanas datums: Piektdiena, 2005. gada 25. novembris.
Rubrika: Izglītība (4. lpp.)

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK)rīkotais konkurss "Kultūras mantinieki" tuvojas finālam, kas notiks 5. decembrī Rīgā, Kongresu pilī.

No Jelgavas finālā iekļuvuši 16 jauniešu. Tā kā kopējais finālistu skaits ir 60, varam būt gandarīti ar jelgavnieku paveikto. Finālā viskuplāk pārstāvētā skola ar 11 dalībniekiem ir Spīdolas ģimnāzija. Pēdējā kārtā piedalās arī trīs skolēni no 4. vidusskolas, bet divi no Valsts ģimnāzijas.Kā pastāstīja UNESCO LNK ģenerālsekretāra vietniece Līga Grāvīte, galvenais kritērijs bija kopīgi savākto punktu skaits, tāpēc finālā varēja iekļūt arī tie dalībnieki, kas kādā kārtā nepiedalījās, bet citā uzrādīja izcilus rezultātus. Konkursa noteikumiem nav atbilduši 14 darbu. Visplašāk pārstāvētajai mācību iestādei tiek dāvināts "Izglītība un Kultūra" gada abonements, tā apliecinot cieņu skolai un pedagogiem, kas ieguldījuši vislielāko darbu šajā pasākumā. Laikraksts nonāks Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bibliotēkā.

Kā "Ziņām" pastāstīja Spīdolas skolas kultūras vēstures skolotāja Lita Vēvere, kas palīdzēja savas skolas jauniešiem gatavoties šim pasākumam, konkursa prasības bijušas smagas. Izturētas četras diezgan nežēlīgas kārtas. Visgrūtāk gājis pirmajā posmā, uztaustot konkursa knifiņus. Piemēram, runājot par kultūras mantojumu dažādās valstīs, uzdevumā varēja būt gan vēsture, gan arī daba, dzīvnieki, kurus nācies atpazīt tiklab pēc attēla, tiklab pēc kādiem aprakstiem vai gadu skaitļiem. Bija nepieciešama liela erudīcija, un labākais, ko jaunieši ieguvuši, ir spēja operatīvi atrast informāciju un ar to strādāt. Meklēšanas ceļš internetā nebūt neesot tik ierasts, ja darbs ir ar grūtākiem un intelektuāli piesātinātiem uzdevumiem, atzina skolotāja. Pārsvarā tas bija smags darbs, un tikai dažiem jauniešiem darba gaitā no aizrautības mirdzējušas acis.

Pēdējā – piektā – kārta notiks 4. un 5. decembrī Rīgā, Kongresu pilī. Svētdien risināsies "iesildīšanās" pasākums, bet pirmdien – simulācijas spēle, kurā jauniešiem var nākties saskarties ar grūtiem uzdevumiem.

Komandā paredzēti divi cilvēki, kuriem atraktīvi jāparāda un jāpastāsta par kādu no tēmām, piemēram, feminisma kustības attīstība nelielā maz zināmā valstī. Trīs minūšu laikā jāizspēlē šai valstij, tautai vai kustībai tradicionālais un netradicionālais.Kā mūsējiem veiksies, tas, protams, vairāk atkarīgs no subjektīvu apstākļu summas, ne tik daudz no erudīcijas. Ja komandā sastapsies, piemēram, divi pētnieki un neviens nebūs atraktīvs orators, rezultāts būs viens, ja sadarbību veidos divi atšķirīgāku dotību komandas locekļi, tas varētu būt cits.