EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.02.07.

Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācijaIr iespiests Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas buklets latviešu valodā. Buklets pieejams UNESCO LNK Sekretariātā.


Deklarācija, kuru 2005.gada 19.oktobrī pieņēma UNESCO ģenerālkonferences 33.sesijā, iekļauj Latviju to valstu saimē, kuras ir stingri definējušas bioētikas pamatprincipus un apstiprinājušas gatavību ievērot noteiktos standartus.

Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas mērķis ir veicināt progresu bioloģijā un medicīnā, tajā pašā laikā nodrošinot cilvēku pamattiesību un cieņas ievērošanu. Deklarācija atzīst, ka sabiedrības un zinātnes intereses ir svarīgas un tiecas veicināt turpmāku pētniecības progresu, dodot pārliecību sabiedrībai, ka negatīvās parādības šajā laukā tiek kontrolētas, tādējādi stiprinot atbalstu ētiskai pētniecībai un praksei.


Latvijas ieguldījums deklarācijas tapšanā ir saistāms ar aktīvu darbību UNESCO Starpvaldību Bioētikas komisijā (IGBC), kur Latvija darbojās kā vienīgā valsts no Austrumeiropas un kur mūsu valsti pārstāvēja Starptautiskā biomedicīnas un biotehnoloģiju centra direktors profesors Elmārs Grēns. Savstarpējā valsts institūciju, nevalstiskā sektora un starptautisko organizāciju sadarbība ir sekmējusi deklarācijā ietverto mērķu, principu un uzdevumu skaidrību un visaptverošu redzējumu, kur vienlaikus atklājas zinātnes intereses, sabiedrības intereses, bet tās tiek skatītas caur cilvēktiesību prizmu.

Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācija ir aicinājums būt modriem un redzīgiem, gataviem atklāt, kā cilvēce var izmantot zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus, vienlaikus neaizmirstot katram cilvēkam dotās tiesības un brīvības.