EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.11.08.

Visā pasaulē atzīmē Starptautisko Skolotāju dienu


5. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena.

Kopš 1994. gada UNESCO aicina visā pasaulē kopīgi atzīmēt Starptautisko skolotāju dienu, lai sveiktu skolotājus un uzsvērtu viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā.

„Šī diena aicina pievērst uzmanību un cienīt ikvienu skolotāju ikkatrā izglītības iestādē. Tieši skolotāju rokās ir iejūtīgas, daudzpusīgas un uz ilgtspējīgu attīstību vērstas sabiedrības veidošana,” norāda UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Šogad skolotāju diena un pasākumi tās ietvaros visā pasaulē tiek veltīti jautājumiem par politiku – tam, cik labi skolotāji pārzina tās politikas nianses, kas attiecas uz izglītību un viņu darbu, cik pilnvērtīgi un efektīvi paši skolotāji tiek iesaistīti politikas veidošanā, kā tā ietekmē skolotāju darbu, kā arī citus ar skolotāja darbu un politiku saistītos jautājumus.

Novērtējot skolotāju ieguldījumu un nozīmi sabiedrības un katras personības attīstībā, UNESCO LNK aicina ne tikai šajā dienā, bet ik dienas ar cieņu un godbijību izturēties pret saviem esošajiem, bijušajiem un nākošajiem skolotājiem!

„Būt par skolotāju ir sarežģīts un atbildīgs darbs, taču ne tikai no skolotāja, bet arī no mūsu ikviena attieksmes ir atkarīga šī darba tuvināšana izcilībai,” uzsver Dagnija Baltiņa.

Papildinformācija:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=43542&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv