EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.04.07.

Visā Latvijā norisinās starptautiskai nedēļai „Izglītība visiem” veltīti pasākumi



Šonedēļ, no 23. līdz 28.aprīlim, starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros visā Latvijā notiek dažādi pasākumi, veltīti izglītības jautājumiem. Šogad galvenā uzmanība nedēļas „Izglītība visiem” aktivitātēs tiek pievērsta diskusijai par izglītības kvalitāti, skolotāju profesijas prestižu un atbildības sadalījumu izglītībā, kā arī izglītības procesā iesaistīto pušu tiesībām un pienākumiem.

Daugavpils rajons
Daugavpils skolās jau no 16. līdz 23. aprīlim tika rīkotas Viesu dienas, kuru ietvaros ar skolēniem tikās 9. Saeimas deputāti Jānis Dukšinskis, Anatolijs Mackevičs, Aleksejs Vidavskis un Sarmīte Ķikuste, kā arī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Rita Strode, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Lāčplēsis un priekšsēdētājas 1. vietniece Eleonora Kleščinska. Viņi diskutēja ar jauniešiem par tādiem tematiem, kā personīgās iniciatīvas nozīme karjeras izveidē, izglītības attīstības perspektīvas, jauniešu izglītības iespējas Latvijā un iespējas darba tirgū u.tml.

Madonas rajons
Šodien, 25. aprīlī plkst. 11:00 Madonas rajona Izglītības pārvaldē, Saieta laukumā 1 sākās diskusija par atbildības sadalījumu skolā, kurā piedalās skolēnu pārstāvji, pedagogi un vecāki, kā arī pārstāvji no vietējās policijas un medijiem.

Rīga
Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā dažādās Rīgas vidusskolās skolēni audzināšanas stundās diskutē par izglītības jautājumiem. Tāpat tiek organizētas arī diskusijas (piemēram, Ziemeļvalstu ģimnāzijā, 74. vidusskolā, 90. vidusskolā u.c.).


Bauskas rajons
Šonedēļ arī Bauskas rajonā organizētas divas publiskas diskusijas. 23. aprīlī Bauskas rajona bērnu un jauniešu centrā skolu pašpārvalžu vadītāji diskutēja par to, kā un cik ļoti par skolēna mācību sasniegumiem ir atbildīgs skolotājs un cik – pats skolēns; kurš un kādā veidā ir atbildīgs par skolēnu izglītību ikdienā un kā skolēni var ietekmēt savu vienaudžu uzvedību dažādās problēmsituācijās skolā?

Savukārt 27. aprīlī plkst. 12:00 Bauskas rajona pašvaldības kompetences centrā, Katoļu ielā 3, Bauskā notiks Bauskas rajona Izglītības iestāžu vadītāju diskusija par to, cik daudz skolas dzīvē iesaistās skolēni un vecāki, vai tas ir pietiekami; kurš ir atbildīgs par skolēnu līdz mirklim, kad viņš pārkāpj skolas slieksni un ko sevī ietver šī atbildība.

Kuldīgas rajons
Šodien, 25. aprīlī plkst. 14:00 Kuldīgas 2. vidusskolā sāksies diskusija par izglītības jautājumiem ar skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Gulbenes rajons
Gulbenes rajonā nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros notiek vairāki semināri. Saldū un Rietavā no 26. - 27. aprīlim vairākās izglītības iestādēs notiks pieredzes apmaiņas semināri skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, bet 27. aprīlī plkst. 15:00 Gulbenes 2. vidusskolā notiks seminārs „Atrodi savu vietu savā pilsētā, savā Latvijā”, kurā piedalīsies skolēni, pedagogi un speciālisti. Savukārt Gulbenes rajona 5. un 6. klašu skolēniem tiek rīkots konkurss „Es mācos”.

Valmieras rajons
Valmieras rajona Matīšu pamatskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji un pašvaldības sociālie darbinieki šodien, 25. aprīlī viesojas Tukuma rajona Vānes pagasta mācību iestādē „Dzīvesprieks”. Rīt, 26. aprīlī plkst. 15:00 Matīšu pamatskolā notiks pieredzes stāstījums par redzēto „Dzīvespriekā” un diskusija par izglītībā svarīgiem jautājumiem, kurā piedalīsies skolēni, skolotāji, vecāki un pašvaldības pārstāvji.

Savukārt Valmieras rajona Ķoņu pamatskolā no 23. – 27. aprīlim notiek diskusijas klasēs par tematu „Labas izglītības priekšnosacījumi”, bet šodien, 25. aprīlī – Viesu dienā – skolu apmeklēs vietējie uzņēmēji, lai dalītos savā pieredzē par izglītības lomu viņu dzīvē.

Mazsalacas vidusskolā 24. aprīlī notika tikšanās ar jauniem cilvēkiem – pilsētas domes deputātiem, Izglītības un kultūras komisijas vadītāju, skolotāju Zaigu Ivanu un uzņēmēju, lauksaimnieku un skolas absolventu Mareku Bērziņu.

Dobeles rajons
Dobeles rajona Mežinieku pamatskolā 24. aprīlī 5. – 9. klašu skolēniem notika stunda „Izglītības loma manā dzīvē” un diskusija „Izglītības sistēma Eiropas Savienības valstīs”, kurā piedalījās Itālijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas skolēnu delegācijas un pedagogi. Savukārt šodien, 25. aprīlī plkst. 10:00 Mežinieku pamatskolā notiek pasākums „Vieno Baltijas jūra – Somija, Zviedrija, Igaunija, Itālija, Latvija”, bet 26. aprīlī plkst. 11:00 – pasākums „Mēs Eiropā”.

Dobeles Valsts ģimnāzijā visu nedēļu notiek diskusijas ar skolēnu apmaiņas projekta dalībniekiem no Vācijas, Brazīlijas, Taizemes.

Ludzas rajons
23. aprīlī Ludzas pilsētā jaunieši intervēja ievērojamākos cilvēkus par tematu „Izglītības loma Jūsu dzīvē”. 24. aprīlī Ludzas 2. vidusskolā notika skolēnu, vecāku, pedagogu un skolas absolventu (uzņēmēju un sportistu) tematiska tikšanās „Kas notiek izglītībā – attīstības perspektīvas”.

Šodien, 25. aprīlī Kārsavas vidusskolā, Ludzas 2. vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Istras vidusskolā, Nirzas, Pušmucovas un 2. Mežvidu pamatskolā ir Viesu diena, kurā ar skolēniem tiekas rajona padomes deputāti, vietējo pašvaldību vadītāji, policijas, robežsardzes darbinieki, sportisti un vietējie uzņēmēji.

Rīt, 26. aprīlī Istras vidusskolā tiek organizēts rajona izglītības iestāžu vadītāju seminārs – diskusija „Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un vecāku sadarbības modeļa pilnveidošana”. Savukārt 27. aprīlī Zilupes vidusskolā notiks seminārs „Latvijas izglītības sistēma – mīti un īstenība”, kurā piedalīsies pārstāvji no Zilupes, Kārsavas un Jēkabpils 2. un 3. vidusskolas un rajona Izglītības pārvaldes.

Ogre
Ogres Amatniecības vidusskola „Izglītība visiem” nedēļas ietvaros iecerējusi veikt skolēnu, skolotāju un vecāku aptauju par atbildības sadalījumu un sadarbību mācību un audzināšanas darbu skolā.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
T. 29109268
E. liene@tels.lv