EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.05.05.

Virtuālās enciklopēdijas skolu konkursa “LATVIEŠI PASAULĒ” noslēguma pasākums

papildinformācija:

Virtuālās enciklopēdijas projekta vadītāja
Laura Kalinka
laura@latnet.lv

tel. 7280686; mob. 9287638


2004./2005. mācību gadā virtuālās enciklopēdijas www.gramata21.lv ietvaros ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atbalstu notika skolu novadpētnieku konkurss, lai papildinātu enciklopēdijā jau 2003.gadā izveidoto Dziesmu svētku ilggadējo dalībnieku dzīvesstāstu kolekciju. Sagatavots vairāk kā 100 jaunu stāstu, liels skaits no tiem veltīti pamatskolu un vidusskolu skolotājiem, kuri vada skolēnu korus, orķestrus un deju kolektīvus. Šo darbu lielākā daļa enciklopēdijā veido jaunu iedaļu - “Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki”, kas īpaši aktuāla pašlaik, kad esam kārtējo, IX Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku priekšvakarā.

Maija vidū Rīgas Latviešu biedrība Līgo zālē uzņēma 100 aktīvākos Virtuālās enciklopēdijas projekta dalībniekus no 39 Latvijas pilsētu un pagastu skolām – to skaitā no Aizputes, Saldus, Talsiem, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Madonas, Cēsīm, Krāslavas, Kārsavas, Valmieras, Viesītes, kā arī no pagastiem – Annas, Beļavas, Iecavas, Jaunpils, Jumpravas, Kaibalas, Madlienas, Malnavas, Mazzalves, Saldus, Suntažu un vēl citiem. Viņi tikās ar konkursa žūrijas locekļiem, iepazinās ar enciklopēdijas jaunajām lappusēm.

Pateicoties konkursa ģenerālsponsoram LATNET un sponsoriem - UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībai, Valsts Jaunatnes Iniciatīvu Centram un citu konkursa atbalstītāju devumam, bija izveidots konkursa balvu fonds skolu komandām un individuālajiem dalībniekiem.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija čaklāko skolu komandu 30 dalībniekiem dāvāja iespēju doties ekskursijā uz Jūrmalu un Ķemeru dabas parku, kā arī apmeklēt ūdens izpriecu parku “Akvalande”. Ar komitejas grāmatu balvām atzīmēts arī humanitāro priekšmetu skolotāju – komandu konsultantu darbs ( Antra Grundmane no Aizputes vidusskolas, Mārīte Sviķe no Jaunpils vidusskolas, Ingrida Raituma no Talsu ģimnāzijas).

Godalgoto autoru vidū Talsu ģimnāzijas skolniece Aija Lorence ar diviem darbiem - Lita Freimane un Vija Ābele, Jaunpils vidusskolas skolnieces Dace Dūze, Iveta Kauliņa par darbu Mārīte Kabaka, Aizputes vidusskolas skolniece Madara Grundmane par darbu Inta Rudzīte, kā arī Viesītes vidusskolas skolnieces Kristīne Pečauska, Evija Elpere ar 2 darbiem – Mārītie Kivleniece un un Andris Kivlenieks, Madonas Valsts ģimnāzijas skolniece Evita Stanga par darbu Biruta Mazūre, Jolanta Tomiņa, Zane Smeltere (10.kl.) par darbu Irēna Upeniece, Guna Vilciņa, Zane Vilciņa (10.kl.) par darbu Skaidra Dzene un Saldus pilsētas ģimnāzijas skolniece Alise Broka par darbu Rolands Kleinbergs.

Skolēni bija arī atraduši un intervējuši cilvēkus, kuri ilgstoši uzturējuši dzīesmu svētku tradīcijas latviešu mītnes zemēs trimdas gados. Šo darbu vidū atzinību saņēma


Iecavas vidusskolas skolnieces Zane Grīva un Madara Simanaviča (pierakstījušas A.Muhkas atmiņas par latviešu Dziesmu svētkiem Vācijā), kā arī Malnavas koledžas audzēkne Olga Kovaļeva ar darbu par ASV dzīvojošo Helenu Nukšu-Hofmani.

Vērtējot paveikto, konkursa žūrijas loceklis muzikologs, LMA docents Arvīds Bomiks teica: “Šie cilvēki ir nenovērtējama mūsu kultūras bagātība, kas nav pērkama ne par kādu naudu. Patiess prieks, ka skolēni šajā darbā to atklāj paši sev un arī visiem interneta enciklopēdijas lasītājiem".