EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.01.10.

Vienojas par sadarbību un uzdevumiem suitu kultūrtelpas saglabāšanā


Šodien, 20. janvārī Kultūras ministrijas (KM) Lielajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 11a kultūras ministrs Ints Dālderis, UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, Alsungas novada domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” valdes priekšsēdētāja Dace Martinova parakstīja nodomu protokolu par sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā.


„Šī memoranda parakstīšana pierāda un uzskatāmi apliecina UNESCO ideju un darbības aktualitāti Latvijā. UNESCO nodrošina ietvaru, pamatojumu un ticību tam, ka ikviena tradīcija, pieredze, dzīvesstāsts ir vērtība, kas saglabājama, kopjama un attīstāma. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas darbs ir pašizziņas process, kas ļauj apzināties arvien vairāk vērtīgā sevī, savās tradīcijās, apkārtnē, pagātnē un nākotnē. Arī suiti pierāda to, ka, tradīciju kopjot, tā ik mirkli arvien krāšņāk un bagātāk atklājas savā daudzveidībā,” vienošanās protokola parakstīšanas svinīgajā ceremonijā savā uzrunā norādīja UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


Nodomu protokols tika parakstīts, lai nostiprinātu jau uzsākto sadarbību 2008. gadā suitu kultūrtelpas saglabāšanas centienos, kas vainagojās ar kopīgi sagatavotās nominācijas „Suitu kultūrtelpa” iekļaušanu UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Atzīstot suitu kultūrtelpu par nozīmīgu Latvijas lokālās kultūras daļu, kas ilgstošā laika posmā nodota no paaudzes paaudzē un līdz mūsdienām saglabāta kā suitu kultūras daudzveidīgu izpausmju kopums, nodomu protokols ir nozīmīgs dokuments, kas kalpos par līdzīgu sadarbības modeļu attīstību arī ar citām kopienām nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas darbā, ņemot vērā Latvijas atbildību UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanā. Latvija šai Konvencijai pievienojās 2005. gada 14. janvārī, apņemoties īstenot un sekmēt nepieciešamos pasākumus un dokumentu izstrādi, kas nodrošinātu Latvijas teritorijā esošā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.


Parakstot nodomu protokolu LR KM, UNESCO LNK, Alsungas novada dome, Kuldīgas novada dome, Ventspils novada dome un Etniskās kultūras centrs „Suiti” atbilstoši savai kompetencei apņemas kopīgi sadarboties suitu kultūrtelpas saglabāšanas jomā, sekmējot tādu kultūras, formālās un neformālās izglītības un ekonomisko aktivitāšu ierosināšanu un īstenošanu, kas nodrošinātu suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, dzīvotspēju un attīstību, veicinātu suitu kultūrtelpai piederošo tradīciju praktizēšanu visā to daudzveidībā, rosinot pēc iespējas plašāku vietējās sabiedrības iesaisti gan prasmju apguvē un tālāknodošanā, gan arī to dokumentēšanā un izpētē.


Nodomu protokols par sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv