EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.11.15.

Viedokļu līderi tiksies diskusijā par izglītību kā Latvijas iespēju ilgtspējīgai attīstībai

Laikā, kad Parīzē notiek ANO klimata pārmaiņu konference (COP21) un pasaules līderi pieņem izšķirošus lēmumus klimata pārmaiņu mazināšanā, trešdien, 2. decembrī, Rīgā tiksies izglītības un reģionālās attīstības politikas veidotāji un pētnieki, lai kopā ar UNESCO ekspertu prof. Arjenu Valsu (Arjen Wals) diskutētu par to, kā izglītība var kļūt par Latvijas iespēju ilgtspējīgai attīstībai.

Diskusijas mērķis ir panākt kopēju izpratni un vienošanos par tālākajiem soļiem izglītības ilgtspējīgai attīstībai nostiprināšanā Latvijā. Kā liecina ANO dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” pieredze – lai panāktu ilgtspējīga dzīvesveida ideju un domāšanas nostiprināšanos sabiedrībā, nepieciešamas dziļākas pārmaiņas gan pašā izglītības procesā, gan izglītības darba organizācijā un dažādu institūciju sadarbībā.

Diskusija noritēs no plkst. 11:00 līdz 13:00 Rīgā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā – Dabaszinātņu mājā (Jelgavas ielā 1, 801. telpā).

Arjens Valss ir UNESCO katedras vadītājs – profesors sociālās mācīšanās un ilgtspējīgas attīstības jautājumos Vāgeningenas universitātē (Nīderlandē) un Ilgtspējīgas attīstības un pārtikas drošības centra direktors un viesprofesors Gēteborgas universitātē. Viņa pētnieciskās intereses saistītas ar mācīšanās procesiem, kas paver ceļu uz ilgtspējīgāku pasauli, un arī diskusijā Rīgā viņš uzstāsies ar priekšlasījumu “Pārveidojoša mācīšanās ilgtspējīgākai pasaulei”. Vairāk par prof. A.Valsu skat. zemāk tekstā.

“Mums jāpārskata mērķis par “zaļo ekonomiku”, priekšroku dodot virzībai uz “zaļo sabiedrību”. Šo ceļu ejot, aktuāli ir daudzi jautājumi. Kā jēgpilni iesaistīt un iedvesmot līdzdalībai bērnus un jauniešus globālo izaicinājumu risināšanā, vienlaikus neuzkraujot viņiem pieaugušo radīto problēmu nastu? Kā pārvarēt plaisu starp apziņu par videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību un reālām izmaiņām domāšanā, lēmumos un rīcībā? Kā veidot labāku sadarbību starp skolām un vietējām kopienām, sabiedrību un augstskolām, pētniecību, privāto sektoru un valsts pārvaldi? Kā organizēt un stiprināt šīs sadarbības saites? Es esmu pārliecināts, ka mācībām un mācīšanai ir kritiski svarīga loma, meklējot atbildes uz šiem jautājumiem,“ stāsta prof. Arjens Valss.

Diskusijā piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, Vides un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Daugavpils Universitātes prorektore Inese Kokina,  UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns, Saeimā ievēlēto partiju pārstāvji, pārstāvji no VARAM un IZM, Pašvaldību savienības, NVO, darba devēji un uzņēmēji, kā arī starptautiskie eksperti par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

“Izglītībai ir izšķiroša loma ilgtspējīgas Latvijas nākotnes sabiedrības veidošanā. Ipaša uzmanība jāpievērš skolēniem un jauniešiem, nākotnes sabiedrības, savas valsts un globālās pasaules veidotājiem. Ir jāveido dziļa izpratne un jāattīsta prasmes un vēlme sadarboties ar citiem daudzveidīgā pasaulē, lai kopīgi risinātu problēmas, kas skar sabiedrību, ekonomiku un vidi. Kā stiprināt izglītības pārveidojošo lomu? Uz šo jautājumu ceram rast skaidras atbildes un vienoties par rīcības virzieniem, rīkojot šo diskusiju,” stāsta Ilze Dalbiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja.

Diskusija tiek rīkota kā ievadpasākums starptautiskajai konferencei “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstītībai” , kas 2. un 3. decembrī notiks Daugavpils Universitātē, izvērtējot ANO desmitgadē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” paveikto un uzsverot, ka izglītībai ir būtiska nozīme ilgtspējīgas Latvijas nākotnes sabiedrības veidošanā. To organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Daugavpils Universitāte un Valsts izglītības satura centrs.

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
Izglītības sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts i.dalbina@unesco.lv

Arjens Valss ir bijis līdzautors un redaktors vairāk nekā 150 publikācijām un grāmatām par tādām tēmām kā kopienu iesaiste problēmu risināšanā, skolas kā institūcijas iesaiste izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, bioloģiskās daudzveidības izglītība, sociālā mācīšanās, augstākā izglītība un ilgtspējīga attīstība. Viņu visvairāk nodarbina jautājums, kā radīt apstākļus jaunām mācīšanās formām, kas pilnībā iesaista visapkārt pieejamo daudzveidību, radošumu, iespējas, taču ko līdz šim neesam pratuši izmantot, meklējot ceļu uz pasauli, kas veidota uz daudz ilgtspējīgākiem pamatiem nekā tā, kurā dzīvojam pašlaik. A. Valss ir bijis iesaistīts vairākos mācību satura izstrādes projektos Āfrikā. Viņa populārākās grāmatas ir “Augstākā izglītība un ilgtspējīgas attīstības izaicinājums” (“Higher Education and the Challenge of Sustainability”, Kluwer Academic, 2004) un “Sociālā mācīšanās ilgtspējīgai pasaulei” (“Social Learning towards a Sustainable World”, Wageningen Academic, 2007).

Profils Vāgeningenas universitātē
Profils Gēteborgas universitātē
Saite uz Arjena Valsa emuāru