EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.05.16.

Vēstnieks Imants Lieģis iesniedz akreditācijas vēstuli UNESCO ģenerāldirektorei

Foto: Ārlietu ministrija

9. maijā vēstnieks, Latvijas pastāvīgais pārstāvis Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā (UNESCO) Imants Lieģis iesniedza akreditācijas vēstuli UNESCO ģenerāldirektorei Irinai Bokovai (Irina Bokova).

Tikšanās laikā tika pārrunāti nozīmīgākie Latvijas un UNESCO sadarbības jautājumi. UNESCO ģenerāldirektore pateicās Latvijai par veiksmīgi organizētajiem Pasaules preses brīvības dienas pasākumiem 2015. gadā. I. Bokova uzsvēra UNESCO un Eiropas Savienības sadarbības nozīmi konfliktu un humanitāro krīžu kontekstā, īpaši izceļot cīņu pret kultūras īpašuma nelikumīgu pārvietošanu.

I. Lieģis apliecināja Latvijas gatavību aktīvi iesaistīties vārda brīvības, mediju lietpratības un žurnālistu drošības veicināšanā. Vēstnieks norādīja uz „Ilgtspējīgas attīstības darba kārtības 2030” izglītības mērķu sasniegšana svarīgumu. Runājot par kultūras mantojuma aizsardzības nozīmīgumu, I. Lieģis norādīja uz Latvijas tradīcijām kultūras daudzveidības veicināšanā. I. Lieģis vērsa ģenerāldirektores uzmanību, ka Latvijas valsts finansē mazākumtautību skolas septiņās valodās un informēja, ka saskaņā ar pēdējiem statistikas datiem, 95% Latvijas iedzīvotāju pārvalda vismaz vienu svešvalodu.

I. Lieģis par vēstnieku, Latvijas pastāvīgo pārstāvi UNESCO tika nozīmēts februārī. I. Lieģis pilda arī Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Francijas Republikā (agrée) pienākumus. Līdz martam I. Lieģis bija Latvijas vēstnieks Ungārijā un nerezidējošais vēstnieks Horvātijā, Montenegro un Slovēnijā. Pirms tam viņš bija Saeimas deputāts, aizsardzības ministrs Valda Dombrovska pirmajā valdībā, kā arī vēstnieks vairākās valstīs un starptautiskajās organizācijās.

Preses kontaktiem:
Komunikācijas grupa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālrunis: (371) 67016 272;
Fakss: (371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājaslapa: www.mfa.gov.lv