EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.08.10.

Vēl var iesniegt nominācijas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam


Vēl līdz 30. septembrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) Sekretariātā var iesniegt nominācijas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam.


UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts izveidots ar mērķi izcelt, apzināt un popularizēt Latvijas kultūras un dabas mantojumu, kam UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību izpratnē ir īpašas nozīmes universāla vērtība Latvijas, Eiropas un pasaules mantojuma kontekstā un kas ir aizsargājams un nododams nākamajām paaudzēm.


UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts tiek veidots atbilstoši UNESCO Vispārējām vadlīnijām pasaules mantojuma konvencijas īstenošanai, kuras nosaka UNESCO Pasaules mantojuma nacionālo sarakstu (ang.val. Tentative Lists) dibināšanu konvencijas dalībvalstīs. UNESCO Pasaules mantojuma nacionālais saraksts apzina un tajā tiek iekļautas tās kultūras un/vai dabas mantojuma vietas un objekti Konvencijas dalībvalstī, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība un kuru dalībvalstis nākotnē varētu nominēt Pasaules mantojuma sarakstam. Latvijas dabas un/vai kultūras mantojuma nominēto vietu un objektu atbilstība šim sarakstam tiks vērtēta saskaņā ar UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta nolikumu.


UNESCO Konvencijā par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību pieņemta 1972. gadā. Latvija tai pievienojās 1995. gadā, tādējādi apliecinot vēlmi sniegt savu ieguldījumu Pasaules dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā. Latvijas vārds Pasaules dabas un kultūras mantojuma sarakstā minēts saistībā ar diviem ierakstiem: Rīgas vēsturisko centru (iekļauts 1997. gadā) un Strūves ģeodēzisko loku (starpvalstu nominācija, iekļauta 2005. gadā). Kopumā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā pašreiz ir iekļautas 911 nominācijas.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + (371) 29109268
E-pasts: liene@tels.lv