EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.09.09.

Vēl līdz 30. septembrim var iesniegt nominācijas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram


Vēl līdz 30. septembrim Latvijas atmiņas institūcijas – bibliotēkas, muzeji, arhīvi, kā arī privātie kolekcionāri var iesniegt nominācijas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram.

Nominācija programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram jāsagatavo saskaņā ar vadlīnijām, kas pieejamas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) mājas lapā: http://www.unesco.lv.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programma tiecas apzināt šo mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu dažādās pasaules daļās.

Programmas „Pasaules atmiņas” īstenošanā līdzās starptautiskai uzmanībai, kas veltīta pasaules nozīmīgākajam dokumentārajam mantojumam, svarīgi ir arī UNESCO dalībvalstu nacionālie centieni apzināt savu dokumentāro mantojumu, darīt to sabiedrībai pieejamu un novērtētu. Tāpēc arī UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem kopš 2007. gada mērķtiecīgi strādājusi, lai izveidotu programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski.

Programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistra izveide ir būtiska, jo Latvijas atmiņas institūcijās un privātās kolekcijās rodams daudz unikālu vērtību, kuru pieejamības veicināšana, iepazīšana un atpazīstamība bagātinātu Latvijas iedzīvotāju zināšanas par Latvijas vēsturi un Latvijas dokumentāro mantojumu, kā arī veicinātu sabiedrības vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu un kopšanu. Programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistra ietvaros paredzēts arī dažādos veidos veicināt iekļauto dokumentārā mantojuma vērtību aizsargāšanu. Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas palīdzību pēc iekļaušanas nacionālajā reģistrā tās tiks digitalizētas un vēlāk arī darītas pieejamas Pasaules digitālajā bibliotēkā (World Digital Library, http://www.wdl.org), tādējādi sniedzot iespēju visai pasaulei iepazīt Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, kas ietver informāciju par cilvēces, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja. Dokumentārais mantojums ir daļa pasaules atmiņas. Tas reizē ir trausls un izzūdošs mantojums, kura bojāeja nozīmētu arī cilvēces atmiņas avotu zaudējumu.

Lai veicinātu šī mantojuma saglabāšanu, pareizu aizsardzību, daudzpusīgu izzināšanu un novērtējumu, 1995. gadā programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros dibināts starptautisks reģistrs, kurā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāra rakstura liecības (šobrīd reģistrā ir iekļautas 158 vienības no visas pasaules).

Programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā 2001. gadā tika iekļauts Dainu skapis, īpaši izceļot tā unikālo saturu un tā saikni ar vēl joprojām dzīvajām nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām Latvijā. Savukārt šogad tajā tika iekļauta Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”, kurā apkopota virkne materiālu, kas liecina par 1989. gada 23. augusta notikumiem Baltijā – dokumenti, fotogrāfijas, video u.c. dokumentārais mantojums.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv